B2B-MARKKINOINTI

B2B-markkinassa ostopäätökset ovat suuria ja perusteellisesti harkittuja. Päätökset tehdään useiden eri tarpeiden ja valintaperusteiden ristitulessa, välillä tuskastuttavan hitaasti ja toisinaan äkilliseen tarpeeseen vastaten. Markkinoijan täytyykin olla yhtä aikaa kymmenen vuotta eteenpäin katsova strategi ja kymmeniä erilaisia markkinoinnin keinoja ja kanavia sulavasti pyörittelevä arjen sankari.

Tulus on tukenasi B2B-markkinoinnin kiireessä ja käänteissä. Pelaamme joukkueessasi niin vuosien päähän vaikuttavassa brändinrakentamisessa kuin markkinoinnin jokapäiväisten päivitys- ja julkaisutarpeidenkin keskellä. Tulus on kokenut kansainvälisen digitaalisen markkinoinnin tekijä ja auttaa sinua pitämään ostopolkusi kunnossa ja brändin yhdenmukaisena silloinkin kun pyörität kymmenen kanavan lisäksi kymmentä kieliversiota.

Vaikka valtaosa asiakkaistamme toimii B2B-kentällä, saamme iloksemme olla mukana myös kuluttajamarkkinoinnin arjessa muun muassa matkailu-, rakennus- ja energia-alan asiakkuuksissamme. Autamme löytämään oikeat kanavat viesteillesi ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan voittavat kampanjat.

Brändi

Kilpailu kovenee – erottuuko sinun yrityksesi edukseen? B2B-markkinassa brändillä on tärkeä rooli ostopolun lyhentämisessä ja harkintalistalle mukaan pääsemisessä. Me autamme kirkastamaan brändisi ja pitämään sen johdonmukaisena, hyvän näköisenä ja oikean kuuloisena.

Viestintätaustaisena toimistona vahvuuksiimme kuuluu strateginen ote brändityöhön: annamme yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden, arvojen ja vastuullisuuden toimia myös brändin tukipilareina.

Mitä teemme?
Brändin kirkastaminen työpajatyöskentelynä
Brändikirjat ja visuaaliset ohjeistukset
Tone of voice eli yrityksen äänensävy
Visuaaliset brändiuudistukset
Markkinointimateriaalien brändinhallinta tukipalveluna
Brändinmukaiset markkinointi- ja viestintämateriaalit
Brändinmukaisen asiakaskokemuksen kehittäminen

Web-kehitys

Tulus auttaa sinua johdonmukaisessa, systemaattisessa, kustannustehokkaassa ja brändinmukaisessa verkkoläsnäolon kehittämisessä.

Laadukkaat sisällöt kymmenenä kieliversiona, hakukoneoptimointi, ammattitaitoinen UIX-suunnittelu sekä ketterä toteutus: kaikki samalta luukulta. Autamme optimoimaan SEO-näkyvyyden, Google-kampanjat, somen ja CRM-järjestelmät hyviä liidejä , myyntiä ja tulosta tuottavaksi sulavaksi kokonaisuudeksi.

Mitä teemme?
Web-suunnittelu ja uudistukset
WordPress ja Optimizely
Hakukoneoptimointi
Sisältömarkkinointi
Google-työkalut
Markkinoinnin automaatio
Luova suunnittelu
Ostopolut ja asiakaskokemus

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO

Markkinoinnin automaatio pitää linjat kuumina ja yrityksesi potentiaalisen asiakkaan mielessä aina ostohetkeen saakka, ja sen jälkeen! Se huolehtii puolestasi siitä, että asiakas saa kuhunkin ostopolun vaiheeseen juuri tarvitsemansa tiedon ostopäätöksensä tueksi, oli kyseessä sitten tarpeen tunnistaminen, tiedonhaku tai vaihtoehtojen vertailu. Autamme materiaalien ja automaatiopolkujen suunnittelussa, hallinnassa, kieliversioinnissa ja päivittämisessä sekä ideoimme kanssasi tuottoisia uusia keinoja tavoittaa asiakkaasi oikealla viestillä ja sisällöllä ostopolun eri vaiheissa. Tuluksen sisältömarkkinoinnin osaaminen ja laadukas sisällöntuotanto takaavat sen, että materiaaleillasi on vetovoimaa.

Mitä teemme?
Markkinoinnin automaation työkalujen käyttö: Active Campaign, Salesforce ja Hubspot
Automaatiopolkujen suunnittelu ja hallinta
Sisältöjen tuotanto
Kieliversiointi ja kohdentaminen eri markkinoille
Laskeutumissivut ja lomakkeet
Kampanjat ja sisällöt ostopolun eri vaiheisiin
Raportointi, analysointi ja kehittäminen
A/B-testaaminen

UUTISKIRJEMARKKINOINTI

Uutiskirjeet jatkavat urheasti voittokulkuaan yhtenä parhaiten tavoittavista suoramarkkinoinnin muodoista. Markkinoinnin automaatio tuottaa viestien räätälöintiin ja kohderyhmien segmentointiin tarvittavaa tietoa ja auttaa näin tarjoamaan asiakasryhmille entistä paremmin kohdennettuja uutiskirjesisältöjä.

B2B-markkinassa uutiskirjeet pitävät asiakassuhdetta sitkeästi yllä ostopäätösten välissä ja tuovat ostopäätöstä tukevaa tietoa asiakkaalle ostopolun eri vaiheissa. Tuluksen asiantuntijoilla on kokemusta kenties kymmenestä eri alustasta ja käytössä ainakin viisi, joten hanskaamme varmasti sinunkin uutiskirjeesi tuotannon, lähettämisen sekä kehittämisen. Luovat sisällöntuottajamme ja brändiosaamisemme pitää huolen siitä, että viestisi ovat täsmälleen oikean näköisiä ja kuuloisia, ja aina kiinnostavia!

Mitä teemme?
Uutiskirjetyökalujen hallinta ja operointi
Sisältösuunnittelu ja sisällöntuotanto
Visuaalinen suunnittelu ja graafiset elementit
Uutiskirjeiden lähetys
Tulosten raportointi ja A/B-testaus
Uutiskirjemarkkinoinnin brändinmukainen kehittäminen

META JA LINKEDIN 

Teemme tavoitteellista ja tuloshakuista orgaanista ja maksettua somemarkkinointia kanssasi ja autamme yleisöjä löytämään tuotteesi ja yhteisösi. Tulus suunnittelee ja toteuttaa mainoskampanjasi Metan työkaluihin Instagramiin ja Facebookiin sekä LinkedIniin. Löydämme kanssasi oikeat tulokulmat ja yleisöt, toteutamme A/B-testit sekä mittaamme ja analysoimme tulokset. Tämän jälkeen alkaa uusi kierros entistä tehokkaampana ja paremmin tiedoin. Luovat sisällöntuottajamme ja graafikkomme laativat sinulle brändinmukaiset ja osuvat viestit.

Mittaamme puolestasi onnistumista ja koostamme sinulle raportit tavoitettavuudesta, käyttäjien sitoutumisesta, nettisivuille ohjautuneesta liikenteestä ja konversioista. Kehittämämme raportoinnin ja mittaamisen työkalu Tulus-tutka sopii mainiosti sometyön arviointiin ja kehittämiseen.

Mitä teemme?
Kampanjasuunnittelu ja -ideointi
Kampanjamateriaalit
Kampanjoiden rakentaminen
Seuranta ja raportointi
Tehokkuuden ja sisältöjen tavoitteellinen kehittäminen

GOOGLE

Vaikka hakukäyttäytyminen onkin murroksen edessä äänihaun ja tekoälyn kurkkiessa nurkan takana, ovat Googlen työkalut edelleen orgaanisen haun selkeä johtaja ja hyvä työkalu markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Tuluksen sisällöntuottajat tekevät kaikki web-materiaalit automaattisesti hakukoneystävällisiksi.

Google Search -työkalua sekä hakusanatutkimuksia hyödyntämällä hakukonenäkyvyyttä voi kuitenkin aina kehittää. Tarkempi analyysi tuo aina uutta potkua ja ymmärrystä sisältömarkkinointiin. Orgaanisen näkyvyyden lisäksi huolehdimme maksetusta hakukonenäkyvyydestäsi sekä laadimme Google haku ja Display-kampanjat sekä YouTube-kampanjat.

Mitä teemme?
Hakukoneoptimointi ja orgaaninen näkyvyys
Google Analytics verkkosivujen kehittämisen työkaluna
Google Search Console hakunäkyvyyden kehittämiseen
Googlehakusanamainonta
Google Display -mainonta
YouTube-mainonta

 

Hakukoneoptimointi

Oletko uudistamassa nettisivuja ja haluat varmistaa, että kävijät löytävät ne? Haluatko varmistaa, että artikkelisi ovat optimoituja? Kaipaavatko verkkosivujesi sisällöt SEO-herättelyn? Napataan yhdessä datasta oivalluksia ja toimenpiteitä!

Tapahtumat

Messut edessä? Tulus on tukenasi! Suunnittelemme messuosastosi ja hoidamme hankinnan. Huolehdimme ennakko- ja jälkimarkkinoinnista ja tapahtumapäivänä saavumme paikalle valmiin sisältösuunnitelman kanssa.

LinkedIn-viestintä

LinkedIn tarjoaa paljon mahdollisuuksia merkitykselliseen B2B-viestintään niin yritysprofiilien kuin asiantuntijanäkyvyydenkin merkeissä sekä orgaanisen että maksetun näkyvyyden puolella. Tulus tukee verkostoitumisessa ja tuottaa kanssasi voittavaa yrityssisältöä !

Haussa luottokumppani B2B-markkinointiin? Tulukset turvaavat selustasi!

Liisa Oksanen

SAARA TÖYSSY

Kehityspäällikkö, viestintäasiantuntija
saara.toyssy@tulus.fi
+358 44 751 3104

Johanna Lassy-Mäntyvaara

MINNA KUMPU

Digitaalisen viestinnän projektipäällikkö
minna.kumpu@tulus.fi
+358 50 579 3203

Liisa Oksanen

SIRU SALMINEN

Sosiaalisen median asiantuntija
siru.salminen@tulus.fi
+358 50 579 3206

 

Markkinoinnin vinkit ja viisaus Tuluksen blogissa!

Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?