Strategia yrityksen voimavaraksi viestinnän voimalla

Strategia on yrityksen punainen lanka. Strategian tehtävä on avata, mitkä ovat yrityksen tavoitteet pitkällä tähtäimellä ja miten niihin on mahdollista päästä. Strategiaan tiivistyy yrityksen kulttuuri sekä liiketoiminnan ydin, jonka avulla yritys menestyy ja erottuu kilpailijoista.

Hyväkin strategia törmää toisinaan heikkoon viestintään, joka ei tue yrityksen työntekijöiden ymmärrystä strategiaan kirjatuista tavoitteista tai askelmerkeistä niiden saavuttamiseksi. Tällöin strategian toteutuminen kompastelee.

Entä jos strategia voisikin olla yrityksenne voimavara ja arjen työtä helpottava tukipilari?

Ymmärrettävän ja innostavan viestinnän hyödyt strategian toimeenpanossa ovat kiistattomat. Parhaimmillaan hyvin viestitty strategia ei ainoastaan ohjaa liiketoimintaa, vaan antaa merkitystä työntekijän päivittäiselle työlle, parantaa yhteisöllisyyttä, sitouttaa ja motivoi.

Strategia, jonka viestintä tehdään ajatuksella, tuo yritykselle siis konkreettista taloudellista hyötyä.

Nyt on siispä aika luopua strategiasta, jonka ilmentymä on kiemuraisia virkkeitä ja jargonia sisältävä pdf-tiedosto piilotettuna intraan tai johdon pöytälaatikkoon. Nappaa sen sijaan Tulus avuksesi strategian viestintään ja sytytä koko työyhteisössä kipinä yrityksen tavoitteita kohtaan!

Sanoittaminen, kiteytys ja tiivistys

Strategian tärkein tehtävä on kuvata liiketoiminnan tavoitteet sekä keinot niihin pääsemiseksi. Kun toiminnan ydinajatukset on saatu työstettyä kasaan, mahdollisesti yhdessä liikkeenjohdon konsultin kanssa, saattaa lopputuloksena toisinaan olla liikaa tekstiä tai liian vaikeita sanankäänteitä.

Ota Tuluksen asiantuntijat avuksi niin sanoitamme strategian ymmärrettäväksi ja kohderyhmiä innostavaksi kokonaisuudeksi. Tiivistämme, kiteytämme ja palastelemme helpottaaksemme viestimistä.

Strategian visualisointi

Yrityksen strategian visualisoiminen on tehokas ja mielenkiintoinen tapa konkretisoida monimutkaisia ajatuksia ja prosesseja. Kuvittaminen auttaa myös hahmottamaan oleellisen ja tuomaan esiin tärkeät asiat ilman turhia yksityiskohtia.

Luomme yrityksellesi brändi-ilmeeseen sopivan ja vaikuttavan strategiakuvituksen, joka jättää verbaalista viestintää paremman muistijäljen ja jota on helppo esitellä sekä yrityksen sisällä että myös ulkopuolisille kohderyhmille.

Kun strategiateksti on inhimillinen ja ymmärrettävä, jokaisen työntekijän on helppo liittää strategiset tavoitteet omaan työhönsä.

Strategian jatkuva viestintä

Strategian tekeminen voi olla iso ponnistus, mutta toimeenpano se vasta urakka onkin. Säännöllinen viestintä on välttämätön osa tätä urakkaa.

Meiltä saat vinkkejä ja käytännön apua strategisten tavoitteiden suunnitelmalliseen, henkilöstön sitouttamista tukevaan viestintään. Autamme viestimään strategiasta innostavasti, osallistavasti, säännöllisesti ja vuorovaikutteisesti.

Parhaimmillaan strategiset toimet ja tavoitteet saadaan hyvän viestinnän avulla istumaan niin luontevaksi osaksi yrityksen arkea, ettei niitä edes erota arjen työstä.

Mittaaminen ja tulosten seuranta

Strategiassa asetettujen tavoitteiden seuranta on tärkeä osa strategiaan sitoutumista. Läpinäkyvyys ja avoin viestintä työn tuloksista synnyttää luottamusta yrityksen sisällä. Se myös auttaa organisaatiota tunnistamaan, missä asioissa on onnistuttu ja missä on vielä mahdollista parantaa.

Ymmärrettävä ja kiinnostava seurannan tapa on jokaiselle organisaatioille omanlaisensa. Kaikki eivät innostu pelkistä numeroista, ja olemmekin luoneet asiakkaillemme erilaisia tapoja tulosten seurantaan. Jollekin toimii parhaiten grafiikka ja toiselle animaatio. Tai miltä kuulostaisi visualisoitu ppt-esitys, jossa mittareille ja tulosten seurannalle on valmiina helposti päivitettävät pohjat? 

Haluatko strategisen viestinnän kumppanin? Ota tulukset tueksi.

Liisa Oksanen

JANNE SUOKAS

Liiketoimintajohtaja, viestintäasiantuntija
janne.suokas@tulus.fi
+358 44 751 0211

Liisa Oksanen

LIISA OKSANEN

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205

Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?