Alkuun vastuullisuusviestinnässä

Vastuullinen yritys kehittää liiketoimintaansa ja tarjontaansa suunnitelmallisesti – ei ainoastaan tavoitellakseen liikevoittoa, vaan jättääkseen jälkeensä hieman aiempaa paremman maailman.  

Yrityksen ote vastuullisuuteen näkyy yritysten maineessa, työnantajaimagossa, rahoituksen hinnassa ja kilpailukyvyssä. Vaikka teot puhuvat enemmän kuin sanat, myös ne sanat on valittava harkiten, jotta niin sisäisesti kuin ulkoisesti välitetyt viestit vastuullisuuden parissa tehdystä työstä eivät ole ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Yritysvastuu tarkoittaa muutakin kuin säädeltyä raportointia. Se on osa kulttuurin murrosta kuluttajien ja yritysten käytöksessä ja arvoissa. Jos yrityksen toiminta ei vastaa sidosryhmien vaatimuksiin, yrityksen asema heikkenee ja se jää kilpailijoistaan jälkeen. Siksi on tärkeää kertoa pienistäkin vastuullisuuteen liittyvistä teoista ja tavoitteista läpinäkyvästi ja aidosti.

Petra Niemi

Projektipäällikkö, viestintäasiantuntija, Tulus Oy

   Ketterästi käyntiin vastuullisuudesta viestimisessä 

u

  Nykytilan kartoitus

  Jos vastuullisuustyö on vasta alullaan, tutustumme ensin yrityksen strategiaan, keskeisiin sidosryhmiin ja toimintaympäristöön.

   

   

  Keskeisiä teemoja analyysissa:

  • Vastuullisuuden johtaminen
  • Sidosryhmien osallistaminen
  • Olennaisten teemojen määrittely
  • Velvollisuuksien ymmärtäminen
  • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
   w

    Tuluksen työpaja

    Mitä vastuullisuus merkitsee juuri teidän yrityksenne toiminnassa ja kentällä? Kartoitamme liiketoimintaa sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristön näkökulmasta ja määrittelemme yritysvastuun painopistealueet.

    Työpajassa pohditaan: 

    • Miten vastuullisuus näkyy toimialalla yleiseti ja kilpailevissa yrityksissä? 
    • Miten vastuullisuus näkyy strategiassa, arvoissa, missiossa? 
    • Haluammeko lisätä oman liiketoimintamme vastuullisuutta? 
    • Vai haluammeko parantaa jo tehdystä työstä viestimistä?
    • Mitä tavoitteita haluamme asettaa? 

     Vastuullisuusviestinnän suunnitelma 

     Työpajan pohjalta ehdotamme sopivimmat toimenpiteet vastuullistekojen sanoittamiseen verkossa, mediassa ja somessa.


     Suunnitelmassa:

     • Yritysvastuun painopisteiden tarkentaminen 
     • Tavoitteiden, mittareiden ja tarkasteluaikavälin määrittely 
     • Vastuullisuuden johtaminen ja vastuut 
     • Vastuullisuusviestinnän keinot ja kanavat 

     Tulusten avulla pääset alkuun paitsi vastuullisuudesta viestimisessä, samalla myös koko yrityksenne vastuullisuustyössä. Ymmärtämällä olennaisimpien sidosryhmien odotuksia koko organisaatio on kykeneväisempi asettamaan perustellut tavoitteet ja raportoimaan saavutuksistaan avoimesti ja läpinäkyvästi. 

     Laitetaan siis yhdessä käyntiin yrityksenne tärkein projekti! 

     Liisa Oksanen

     MINEA HARA

     Viestintäasiantuntija, vastuullisuusviestintä
     minea.hara@tulus.fi
     +358 50 579 3204

      

     Liisa Oksanen

     PETRA NIEMI

     Projektipäällikkö, viestintäasiantuntija
     petra.niemi@tulus.fi
     +358 44 751 3101

     Mietityttääkö viestintä? Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!

     Mistä olet kiinnostunut?