Kolme tapaa aloittaa vastuullisuudesta viestiminen

Tässä blogissa esitellään kolme tapaa vastuullisuusviestinnän aloittamiseen. Minkä tahansa reitin valitsetkin, varmista nämä neljä seikkaa ennen kuin aloitat:

 • johdon sitoutuminen ja tuki valitulle reitille
 • ymmärrys sidosryhmistä
 • ymmärrys yrityksellenne olennaisista vastuullisuuden teemoista
 • vastuullisuuden työryhmä, jossa on edustettuna osaamista eri funktioista

Ilman edellä mainittuja saatat tehdä turhaa työtä väärien asioiden eteen.

Tietoa ei tarvitse välttämättä kerätä massiivisilla asiakaskyselyillä ja koko henkilökuntaa osallistavilla strategiapäivillä. Tiedon keruun ja keskustelut voi liittää osaksi yrityksen hallinnollisia rutiineja ja alustavaksi aineistoksi kelpaa jo käytössä oleva materiaali kuten tilinpäätös, henkilöstökyselyn tulokset ja asiakaspalautteet. Työryhmän koko vaihtelee yrityksen koon ja tyypin mukaan: se voi koostua toimitusjohtajasta ja HR-vastaavasta, tai olla kymmenen hengen tiimi. Kun tiedätte mitä teette, kenelle ja miksi, olette valmiina toimintaan!

1. Taustatyöllä paremmaksi

Kenelle?
Kun vastuullisuudesta viestiminen häämöttää horisontissa, mutta organisaation oma osaaminen ja ymmärrys aiheesta eivät ole vielä riittävällä tasolla, on paras aloittaa sisäisellä viestinnällä ja sidosryhmädialogilla.

Mitä tehdä?

 • Muodostakaa sisäinen ymmärrys vastuullisuustyön roolituksesta ja vastuista.
 • Luokaa tilaa ja tilaisuuksia organisaation vastuullisuusymmärryksen lisäämiseen ja viestikää sisäisesti aloitetusta taustatyöstä.
 • Hyödyntäkää ulkoisia koulutuksia ja etsikää osaavaa kumppani vastuullisuustyöhön.
 • Kirjatkaa ylös ja kokeilkaa mahdollisia vastuullisuustyön teemoja ja mittareita sekä niihin liittyviä tietolähteitä.
 • Ottakaa vastuullisuus esille asiakkaiden, kumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Asettakaa tavoiteaikataulu vastuullisuustavoitteiden ulkoiselle lanseeraukselle.

Lopputulos
Yrityksellä on vastuullisuuteen sitoutunut työryhmä ja valmiiksi kerättyä tietoa, mistä ponnistaa liikkeelle. Kun ulkoinen lanseeraus ja siihen liittyvä taustatyö tulevat ajankohtaiseksi, olette valmiina toimintaan!

2. Alkuun vastuullisuuden sanoittamisella

Kenelle?
Tämä lähestymistapa on hyvä silloin, kun tiedät, että yrityksenne agendalle ei mahdu uusia lanseerauksia ja uudistuksia lähitulevaisuudessa, mutta vastuullisuudesta viestimisellä on jo kiire. Myös roolituksissa ja vastuissa on vielä haasteita.

Mitä tehdä?

 • Ottakaa esiin yrityksen strategia sekä viestintäsuunnitelma: etsikää sieltä kohtaamispisteitä, joissa olennaisista vastuullisuuden teemoista viestiminen on luontevaa ja strategisesti osuvaa.
 • Nivokaa olennaisiksi havaitut vastuullisuuden teemat mukaan viestinnän arjen tekoihin. Sisäisiin ja ulkoisiin henkilötarinoihin voi ottaa mukaan kysymyksiä valituista sosiaalisen vastuun teemoista ja tuotekehitystarinassa voi tuoda esille elinkaariajattelun.

Lopputulos
Sanoittamalla arjen vastuullisuustekojaan yrityksenne kasvattaa sekä sisäistä että ulkoista ymmärrystä siitä, mitä vastuullisuus teidän yrityksellenne merkitsee.

3. Kartta kädessä kohti tavoitteita

Kenelle?
Vastuullisuustyö sysätään usein pois tieltä muiden kiireiden edestä, ja joskus se johtaa siihen, että ulostulon kanssa ollaan sidosryhmien mielestä jo hieman jäljessä. Jos tiedätte, että vastuullisuustyö tai sen puute vaikuttavat jo kykyynne kilpailla, valitkaa tämä reitti.

Mitä tehdä?

 • Laadi valittujen vastuullisuuden teemojen ympärille vastuullisuuden tiekartta. Vastuullisuuden tiekartta sisältää kuhunkin valittuun teeman liittyvät käytännön toimenpiteet, mittarit, aikataulun sekä tavoitteet. Kirjaa ylös myös haasteita!
 • Huom! Vastuullisuuden tiekartan voi tehdä myös silloin, kun ei ole vielä varma mittareista ja tunnusluvuista. Kirjaa silloin tavoitteeksi tarvittavan tiedon keruu ja tunnuslukujen määrittely.
 • Tiekarttaan kirjattujen tavoitteiden viestinnälle tehdään vastuullisuusviestinnän suunnitelma, johon listataan priorisoidut viestinnän teot kohderyhmineen ja ydinviesteineen.
 • Ennen ulkoista lanseerausta tiekartta lanseerataan sisäisesti esimerkiksi intrassa, toimitusjohtajan lausunnossa, webinaarissa tai tiimipalavereissa.

Lopputulos
Olette jo pitkällä! Ensimmäiset tavoitteet vastuullisuustyölle on asetettu ja suunta on selkeä. Voitte rohkeasti viestiä tavoitteistanne ja niiden edistämisestä sekä niihin liittyvistä haasteista ulospäin. Ei haittaa, vaikka kartassa olisi vielä sumeita alueita: reitti tarkentuu matkan varrella.

Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?