Onko sinulla varaa olla kiinnostumatta yritysvastuusta?

Yritysvastuu ei ole uusi asia. Ympäristöstä, työntekijöistä ja paikallisesta yhteisöstä sekä taloudellisesta kestävyydestä huolehtiminen on kuulunut liiketoimintaan vähintään Kehruu-Jennystä alkaen, ainakin jos aikomuksena on ollut menestyvä ja pitkäkestoinen bisnes.

Vastuullisuuden määritelmät, standardit ja vastuullisuudesta raportointi sen sijaan ovat muuttuneet höyrykoneajoista. Viime vuosina ilmastotavoitteet ovat tiukentaneet säädöksiä entisestään.

Vastuullisuusraportointia eli ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan keskittyvää ESG-raportointia ohjaavat sekä sidosryhmien vaatimukset että EU.

EU:n kestävyysraportointia koskeva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) laajenee koskemaan yhä useampia yrityksiä vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Direktiivin mukaan yritysten pitää raportoida myös ei-taloudellisista asioista standardin mukaisesti. Raportin merkitys yrityksen kilpailukyvyssä kasvaa.

Viestintä sodan aikana

Aloita vastuullisuusviestintä ajoissa

Yritysvastuu tarkoittaa muutakin kuin säädeltyä raportointia. Se on osa kulttuurin murrosta kuluttajien ja yritysten käytöksessä ja arvoissa. Jos yrityksen toiminta ei vastaa sidosryhmien vaatimuksiin, yrityksen asema heikkenee ja se jää kilpailijoistaan jälkeen. Siksi on tärkeää kertoa pienistäkin vastuullisuuteen liittyvistä teoista ja tavoitteista läpinäkyvästi ja aidosti.

Energiatehokkuus, henkilöstön työhyvinvointi ja kehitys, tasavertaisuus, vapaaehtoistyö, jätteiden tehokas kierrätys ja fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uudistuvilla tai ympäristöä vähemmän kuormittavilla vaihtoehdoilla ovat esimerkkejä asioista, joista kannattaa sidosryhmille kertoa.

Vastuullisuudesta voi kertoa myös verkkosivuilla, intrassa tai somessa, jos raportointi ei ole vielä ajankohtaista. Henkilöstöllä on tärkeä rooli vastuullisuudesta viestimisessä ja tavoitteisiin pääsemisessä, joten muista myös työyhteisöviestinnän merkitys.

Mitä teillä on tehty vastuullisesti, mitä kehitetään ja miten? Kerrotaanko teoista myös sidosryhmille? Tuluksista saa apua vastuullisuusviestinnän suunnitteluun ja tekemiseen, kysy meiltä lisää!

CRSD velvoittaa yli 500 henkeä työllistävät tai listatut yritykset pörssiyritykset ESG-raportointiin vuodesta 2024 alkaen.

Yritykset, jotka täyttävät kaksi kolmesta seuraavasta kriteeristä

  • työllistävät yli 250 työntekijää
  • yli 40 miljoonan euron liikevaihto
  • tase on yli 20 miljoonan euroa

siirtyvät direktiivin mukaan ESG-raportointiin vuodesta 2025 alkaen.

Listatuilta pk-yrityksiltä ESG-raportointia edellytetään vuodesta 2026 alkaen.

CSRD muuttaa myös raportin sisällön vaatimuksia EU:n standardien mukaiseksi.

Lue lisää!

Tehdään yhdessä töitä hyvän huomisen puolesta!

Johanna Lassy-Mäntyvaara

 

Petra Niemi

Projektipäällikkö, vastuullisuusviestinnän asiantuntija
petra.niemi@tulus.fi
+358 44 751 3101