Neljä konseptia henkilötarinoihin yritysviestinnässä

Tulukset rustaavat yhden vuoden aikana ainakin 100 henkilö- tai uratarinaa. Juttuja syövät asiakaslehdet, henkilöstölehdet, intra, web-sivut, LinkedIn ja muu sosiaalinen media. Tuohon joukkoon mahtuu melkoinen spektri mahtavia tyyppejä, joista jokainen on saanut loistaa omalla persoonallaan ja ammattitaidollaan.

Henkilöjuttujen tekeminen onkin aina palkitsevaa puuhaa!

Henkilö- ja uratarinat palvelevat montaa eri tarkoitusta ja niitä tehdään monella eri tyylillä. Useimmiten niillä halutaan viestiä ulospäin siitä, millaista yrityksessä on työskennellä. Yrityksen sisäisessä viestinnässä henkilötarina taas luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja merkityksellisyyttä: me tavoittelemme samoja asioita eri rooleissamme, omilla vahvuuksillamme.

Koska me tulukset todellakin osaamme tämän homman, ja olemme nähneet suurin piirtein kaikki eri tyylit, tässä teille olkaa hyvä:

Tuluksen työntekijä nojaa graffitiseinään

Neljä konseptia henkilöjuttusarjan toteuttamiseen

Yksittäinen henkilötarina siellä täällä on hyvä asia, mutta paljon enemmän saat irti, kun otat tähänkin viestinnän nurkkaan suunnitelmallisen otteen. Viestinnän konseptointi säästää rahaa, aikaa ja hermoja ja parantaa sisältöjen laatua sekä kykyä tavoittaa haluttu yleisö. Uratarinat on helppo sitoa myös yrityksen strategisiin tavoitteisiin, kun homman hoitaa suunnitelmallisesti.

1. Innovaatiot ja kehitystyö päärooliin ulkoisessa viestinnässä

Mitä jos tekisitkin henkilöjuttusarjan innovaatiotyön lähtökohdista? Henkilöjutut ja uratarinat ovat yritysviestinnän luetuinta sisältöä ja voivat olla mainio keino viestiä käynnissä olevasta kehitystyöstä ja uusista innovaatioista perinteistä juttua mielenkiintoisemmin, niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Asiantuntijat ovat yleensä ylpeitä aikaan saamastaan muutoksesta ja tiiminsä saavutuksista ja osaavat avata myös kehitystyön taustasyitä ja asiakashyötyjä.

Esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittäjä pystyy omalla tarinallaan viestimään sekä yrityksen panostuksesta asiakaskokemukseen että motivoivasta ja palkitsevasta työstään ihanteellisessa työpaikassa mahtavan tiimin kanssa. Win-win ja vielä kerran win.

Kun henkilö joka tapauksessa haastatellaan ja kuvataan, on hyvä idea tehdä myös jatkosuunnitelma kerätyn materiaalin hyödyntämiseen. Jos haastateltavilta kaikilta kysytään sama kysymys vaikkapa innovaatio- ja kehitystyön tähtihetkistä, saat koottua vastauksista ja henkilökuvista myös mahtavan kuvitetun LinkedIn-karusellin.

2. Rakennetaan tiimihenkeä intrassa muutoksen edessä

Intranetissä julkaistavissa henkilö- ja tiimijutuissa saa olla hieman rennompi ja ilmaista asioita astetta ronskimmin kuin ulkoisessa viestinnässä (pitäen kuitenkin mielessä, että intrankin yksityisyys on suhteellista). Esimerkiksi organisaatiouudistuksen lähestyessä tai tultua voimaan, voi sisäisiä tiimiesittelyitä hyödyntää muutoksen käsittelyssä. Muutostilanteissa viestijöiltä vaaditaan tunneherkkyyttä ja hyvää pelisilmää.

Intrassa julkaistavat tiimiesittelyt tekevät töitä kahdella rintamalla: ne jakavat tietoa uusien tiimien rooleista ja tehtävistä organisaatiokaavaa houkuttelevammin ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta purkamalla myös muutoksen mukanaan tuomia haasteita. Ryhmähaastatteluissa saadaan tuotua ainutlaatuisella tavalla esille myös huumoria, tiimihenkeä ja organisaatiokulttuuria. Tiimin kuvaaminen yhdessä haastattelun jälkeen on hyvä idea!

Koska tiimiä esittelevään juttuun haastatellaan joka tapauksessa useampia ihmisiä, on materiaalia paljon. Saattaa siis olla kustannustehokasta tehdä sisäisen artikkelin lisäksi myös lyhyempi versio ulkoiseen viestintään. Kun konsepti on kunnossa, syntyy hyvää jälkeä.

Jos haastateltavilta kaikilta kysytään sama kysymys vaikkapa innovaatio- ja kehitystyön tähtihetkistä, saat koottua vastauksista ja henkilökuvista myös mahtavan kuvitetun LinkedIn-karusellin.

3. Luodaan työnantajakuvaa ihmisen muotoisilla tarinoilla

Muun muassa Verohallinto ja S-Ryhmä ovat korostaneet rekrytointikampanjoissaan viime vuosina aidon persoonallisuuden arvoa. Someen sopivissa videoissa hoidetaan huonekasveja ja kissoja etätöissä ja soitetaan kitaraa. Erilaisuus on rikkaus ja etu, ja tiettyyn malliin ei tarvitse mukautua. Viesti on noussut tärkeäksi myös monimuotoisen ja saavutettavan työyhteisön kontekstissa.

Henkilötarinoidenkaan ei tarvitse aina olla siloteltuja  ja haastateltavan brändi-ilmeen mukainen. Henkilötarinoiden konseptissa voidaan korostaa työntekijöiden omia arvoja, työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja harrastuksia. Kenties kuvat ja video voidaan taltioida  haastateltavasta harrastuksen parissa? Muutamankin sekunnin videopätkät agility-radalta tai keramiikkapajalta tuovat persoonallisuuden vielä väkevämmin esille ja ovat mahtavaa someaineistoa.

4. Oma ääni kuuluviin ketterällä sähköpostihaastattelulla

Yksi kevyimmistä tavoista toteuttaa henkilöjuttusarja on laatia noin kymmenen  kysymyksen lista ja pyytää ihmisiä vastaamaan osaan näistä kysymyksistä omin sanoin sähköpostin välityksellä. Jotkut vastaavat pitkästi, toiset niukasti. Kun ihminen saa valita itse mihin kysymyksiin vastaa, tulee juttuihin vaihtelua ja jutusta haastateltavan näköinen.

Editoijan tehtäväksi jää kirjoittaa houkutteleva otsikko, napakka intro, muokata tekstiä helposti ymmärrettäväksi ja mahdollisesti yhdistellä tai erotella vastauksia kysymysten alle sekä hyväksyttää ja kääntää jutut ja laatia niistä somepäivitykset. No on siinäkin hommaa. Tällä konseptilla pääset kuitenkin ketterästi liikkeelle ja saat oman väen äänen kuuluviin. Kysymyssarjaa voi ja kannattaa muokata henkilön roolin mukaan, jos muistat, ja ehdit.

Tämä konsepti tarjoaa myös hyvän tilaisuuden kiittää kollegoita.

Jotain ihan muuta?

Viestintä toteuttaa yrityksen strategiaa. Ole luova ja mieti millainen tiimi- ja henkilötarinoiden konsepti edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla strategisia tavoitteitanne. Jos käynnissä on vastuullisuusviestinnän lanseeraaminen, voi henkilötarinat sitoa vaikka niihin.

P.S. Milloin viimeksi järjestit henkilöstökuvauksen? Kattavasti porukkaa taltioiva kuvauspäivä on kultaakin kalliimpi markkinoinnin ja viestinnän aarrearkku, jossa riittää ammennettavaa vuosiksi eteenpäin. Tulus järjesti omat kuvaukset viimeksi vuonna 2021, ja seuraavia kuvauksia suunnitellaan vuodelle 2024. Konseptoimme ja järjestämme mielellämme myös teidän kuvauksenne!

Tulus tukee mielellään paitsi henkilötarinoiden toteutuksessa, myös ideoinnissa ja konseptin viilaamisessa!

Johanna Lassy-Mäntyvaara

 

Saara Töyssy

Kehityspäällikkö, viestintäasiantuntija
saara.toyssy@tulus.fi 
+358 44 751 3104