REFERENSSI: Tietoiskusarja esihenkilöille johtamisesta ja vuorovaikutusilmiöistä 

Nivalan kaupunki lanseerasi uuden strategian vuonna 2022. Uuden strategiakauden äärellä johtoryhmä koki tärkeäksi lisätä ymmärrystä ja tietoa viestinnästä johtamisen ja kehittämisen välineenä. Johtoryhmä pyysikin Tuluksen viestintäasiantuntijalta puheenvuoron kärkihankkeidensa kehittämispäivään, jossa käsiteltiin sitouttavaa sisäistä viestintää ja näkyvyyttä vahvistavaa ulkoista viestintää.  

Strategiaviestinnän kehittämisen lisäksi Nivalan kaupunki oli tunnistanut johtamisviestinnän tärkeyden tiimityöskentelyn ja sitouttavan työyhteisökulttuurin rakentamisessa, ja halusi tarjota esihenkilöilleen mahdollisuuden lisätä ymmärrystään vuorovaikutusilmiöistä ja työn imua lisäävistä esihenkilön viestintäkäytänteistä.

MITÄ TEIMME

Laadimme Nivalan kaupungin esihenkilöille kuusiosaisen viestinnän tietoiskujen sarjan, jonka toteutimme Teamsissa kerran kuussa puolen vuoden ajan.  

Yhden tietoiskun kestoksi valikoitui napakka puoli tuntia, joka oli ketterästi sovitettavissa esihenkilöiden aikatauluihin. Tietoisku myös tallennettiin koko henkilöstön hyödynnettäväksi kaupungin intranettiin. 

Tietoiskusarjan tavoitteena oli lisätä ymmärrystä viestinnän merkityksestä johtamisessa, esihenkilötyössä, muutostilanteissa ja strategiaan sitouttamisessa. 

TÄSSÄ ONNISTUIMME

Tietoiskut lisäsivät esihenkilöiden ymmärrystä viestinnän merkityksestä johtamisessa, esihenkilötyössä, muutostilanteissa ja strategiaan sitouttamisessa. Koulutuksissa annoimme käytännönläheisiä vinkkejä uusien viestintäkäytänteiden istuttamisesta arjen viestintäkäytäntöihin. 

Tietoiskuista muodostui yleissivistävä tietopaketti johtamisviestinnästä ja vuorovaikutusilmiöistä. Sitä on jatkossa helppo hyödyntää esimerkiksi osana uusien esihenkilöiden perehdyttämistä.  

Tietoiskun rytmitys kerran kuussa oli onnistunut. Väliin jäi tilaa ajatusten heräämiselle ja omien viestintäkäytänteiden reflektoimiselle.

Tietoiskusarjan teemat: 

  • Millaista on hyvä sisäinen viestintä ja miksi sitä kannattaa tavoitella? 
  • Esihenkilön vuorovaikutustaidot: Mistä vuorovaikutuskompetenssi koostuu ja miten sitä voi kehittää?  
  • Tuloksellisen tiimityön perusteet: Päätöksenteko, ryhmäajattelu ja johtajuus tiimeissä. 
  • Vahvempaa muutoskykyä viestinnällä: Miten viestinnällä voidaan tukea työntekijöitä muutoksessa? 
  • Sitouttava viestintä eri viestintävälineissä: Minkälaisia mahdollisuuksia intranet ja Teams tarjoavat sitouttavaan viestintään?  
  • Käytännön keinoja strategiaan osallistamiseen arjessa: Miten esihenkilö voi pitää strategian tavoitteet ja konkreettiset askelmerkit mukana arjen viestinnässä?

Olisiko esihenkilöiden viestintäkoulutus teillekin ajankohtainen? Ota tulukset tueksi! 

 

Laura Merilä

Viestintäasiantuntija, työyhteisövalmentaja
laura.merila@tulus.fi
+358 50 579 3207

Lisää viestinnän viisautta Tuluksen blogissa!

Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?