Näin viet strategian käytäntöön: 10 huomioitavaa seikkaa

Vaatii viitseliäisyyttä ja aktiivista läsnäoloa, jotta henkilöstö saadaan sitoutettua strategiaan. Yrityksessä on järjestettävä riittävästi tilaisuuksia aidosti ennakkoluulottomaan keskusteluun. Ennen kuin se on mahdollista, on strategia avattava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja palasteltava käytännönläheisiin, arkipäiväisiin toimiin.

Kokosin Top 10 -listan seikoista, jotka kannattaa huomioida strategian käyttöönotossa:

1. Ei liiketoimintajargonia! Puhu kieltä, jonka jokainen työntekijäsi ymmärtää.

2. Pilko suuret linjat käytännön tekemiseen. Luo selkeä kuva kokonaisuudesta, mutta mieti myös yksittäisiä käytännön toimia, jotka vievät askel askeleelta kohti strategiaan kirjattua suuntaa.

3. Hyödynnä yhteisön potentiaali. Ideoikaa pieniäkin käytännön tekoja, joilla pääsette lähemmäksi tavoitteitanne.

4. Sitouta henkilökohtaisilla tavoitteilla ja anna jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa omalla tekemisellään. Näin lisäät myös yksilön motivaatiota ponnistella strategian viitoittamalla tiellä.

5. Jaa vastuuta ja korosta jokaisen yksilön roolia. Näin varmistat, että strategia ei jää vain suunnitelmaksi vaan se päätyy käytäntöön.

6. Brändää strategian tärkeimmät osat. Toistuvat, selkeät elementit auttavat strategian omaksumisessa.

7. Mahdollista jatkuva vuorovaikutus ja avoin keskustelu eri kanavissa. Nosta teemoja esille yhteisissä viikko-, kuukausi- tai tiimipalavereissa. Lisää mukaan myös yhteistä työskentelyä kulloinkin ajankohtaisen teeman ympärillä.

8. Toista, toista, toista. Näin voit yhtäkkiä huomata, että strategisesti tärkeät teemat ovatkin osa arkipäiväistä tekemistä.

9. Muista nostaa esille myös saavutuksia. Vuoden aikana helposti unohtuu, mitä kaikkea on saatu aikaan.

10. Luo selkeä, mielenkiintoinen ja visualisoitu seuranta, joka motivoi ja innostaa koko porukkaa. Ekstra vinkki: meidän insinöörien mielestä mielenkiintoinen tapa esittää vaikkapa yrityksen tunnuslukuja ei sitä välttämättä muun porukan mielestä ole. Joskus kannattaa kokeilla jotain ihan muuta.

Tarvitseeko teidänkin strategianne hieman viestimistä?
Katsotaan asia yhdessä kuntoon!

 

Liisa Oksanen

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205