Vaikuttava vastuullisuusviestintä kumpuaa strategiasta, arvoista ja teoista

Organisaatioiden vastuulliseen liiketoimintaan kohdistuu yhä enemmän odotuksia eri sidosryhmiltä: asiakkailta, toimittajilta, kuluttajilta, sijoittajilta, järjestöiltä ja henkilöstöltä.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ohjaavat jo monen yrityksen toimintaa. EU valmistelee uutta kestävyysraportoinnin Corporate Sustainability Reporting -direktiiviä (CSRD), joka toteutuessaan velvoittaa useita suuria suomalaisia yrityksiä raportoimaan vastuullisuustyöstään merkittävästi aiempaa säädellymmin. Lisäksi EU-taksonomia eli kestävän rahoituksen luokittelu vaatii yrityksiä määrittelemään investointiensa kestävyyttä ja tarkastelemaan rahoitustoimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta.

Ulkoistettu viestinnän kumppani tuntee vastuullisuusmaailman koukerot, säästää resursseja ja takaa täsmälleen tarpeeseen sopivan viestinnän osaajien tiimin.

Minea Hara

Viestintäasiantuntija, vastuullisuusviestintä, Tulus Oy

Tuluksen asiantuntijat rientävät yritysten apuun, kun strategista näkemystä tarvitaan vastuullisuustyön kartoittamiseen, laadukkaaseen sanoittamiseen ja raportointiin.

Sparraamme pientenkin vastuullisuustekojen tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja tuemme vastuullistyötään jo pidempään kehittäneitä yrityksiä. Pöydillämme koostetaan tekstit, kuvat ja kannet vastuullisuusraportteihin, vuosikertomuksiin, verkkosivuihin ja askelmerkit vastuullisuusviestinnän strategioihin.

Tulus palvelee vastuullisuusviestinnän pienissä ja suurissa teoissa

Työnantajamielikuva

 

Laadukas yritysvastuuviestintä lisää asiakasuskollisuutta, työnantajamielikuvaa, brändin vetovoimaa ja voi tuoda jopa liiketoimintaetua ja uusia asiakkaita. Sisäisessä viestinnässä avoimuus vastuullisuusteoista ja -tavoitteista voi ohjata ja sanoittaa yritysvastuun kehittämistä pitkälläkin tähtäimellä.

Arvoista kumpuava vastuullisuustyö lisää työn merkityksellisyyttä ja vahvistaa työntekijäkokemusta.

Analysointi ja kartoitus

 

Jos vastuullisuustyö on vasta alullaan, tutustumme ensin yrityksen strategiaan, keskeisiin sidosryhmiin ja toimintaympäristöön.

Sen jälkeen kartoitamme liiketoimintaa sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristön näkökulmasta ja ehdotamme sopivimmat toimenpiteet vastuullistekojen sanoittamiseen verkossa, mediassa ja somessa.

Vastuullisuusraportit

 

Mielenkiintoinen, visuaalinen ja helppotajuinen kestävyysraportti todentaa ja tekee ymmärretyksi yrityksen vastuullisuustekoja kaikille sen sidosryhmille. Kun vastuullisessa liiketoiminnassa ollaan jo pitkällä, lähdemme liikkeelle määrittelemällä vastuullisuustoimenpiteiden viestinnällisen arvon suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan. Kattavan vastuullisuusviestinnän suunnitelman ja yrityksen vastuullisuuslaskelmien pohjalta toteutamme GRI- ja ESG-raportit sekä vuosikertomukset ja konseptoimme verkkosivujen vastuullisuussisällöt.

Kestävän viestinnän kumppania vailla? Tulukselta kipinää vastuullisuustekojen sanoittamiseen!

Liisa Oksanen

MINEA HARA

Viestintäasiantuntija, vastuullisuusviestintä
minea.hara@tulus.fi
+358 50 579 3204

 

Liisa Oksanen

PETRA NIEMI

Projektipäällikkö, viestintäasiantuntija
petra.niemi@tulus.fi
+358 44 751 3101

Mietityttääkö viestintä? Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?