Vaikuttava vastuullisuusviestintä ohjaa, todentaa ja edistää vastuullisuustyötä

Vastuullinen yritys kehittää liiketoimintaansa ja tarjontaansa suunnitelmallisesti – ei ainoastaan tavoitellakseen liikevoittoa, vaan jättääkseen jälkeensä hieman aiempaa paremman maailman.  

Yrityksen ote vastuullisuuteen näkyy yritysten maineessa, työnantajaimagossa, rahoituksen hinnassa ja kilpailukyvyssä. Vaikka teot puhuvat enemmän kuin sanat, myös ne sanat on valittava harkiten, jotta niin sisäisesti kuin ulkoisesti välitetyt viestit vastuullisuuden parissa tehdystä työstä eivät ole ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Ulkoistettu viestinnän kumppani tuntee vastuullisuusmaailman koukerot, säästää resursseja ja takaa täsmälleen tarpeeseen sopivan viestinnän osaajien tiimin.

Petra Niemi

Projektipäällikkö, vastuullisuusviestinnän asiantuntija, Tulus Oy

Viestintä todentaa tehdyn vastuullisuustyön, ohjaa toimintaa ja motivoi eteenpäin

Viestintä on keskeisessä roolissa vastuullisuustyössä, sillä merkittävä osa vastuullisuustyötä on tavoitteiden sanoittamista ja viestimistä, tehdyn työn todentamista sidosryhmille ja toisaalta sisäisesti toiminnan ja resurssien, ja motivaation, ohjaamista vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuluksen asiantuntijat rientävät yritysten apuun, kun strategista näkemystä tarvitaan vastuullisuustyön aloittamiseen, laadukkaaseen sanoittamiseen ja raportointiin.

Sparraamme pientenkin vastuullisuustekojen tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja tuemme vastuullistyötään jo pidempään kehittäneitä yrityksiä. Pöydillämme koostetaan tekstit, kuvat ja kannet vastuullisuusraportteihin, vuosikertomuksiin, verkkosivuihin ja askelmerkit vastuullisuusviestinnän strategioihin.

Tulus palvelee vastuullisuusviestinnän pienissä ja suurissa teoissa

Vastuullisuustyön aloittaminen

Tulus ohjaa yrityksesi vakaasti alkuun vastuullisuustyössä. Kartoitamme nykytilan, autamme sidosryhmien osallistamisessa ja tiedon keruussa ja fasilitoimme ESG-olennaisuusanalyysin työpajatyöskentelynä.

Tämän jälkeen autamme laatimaan vastuullisuuden tiekartan mittareineen ja tavoitteineen. Kun painopisteet ja tavoitteet ovat selvillä, tuemme sisäisessä lanseeraamisessa ja ulkoisessa viestinnässä.

j

Vastuullisuusviestinnän sisällöt

Vastuullisuudesta viestiminen vaatii erityisosaamista ja ammattitaitoa. Tuluksen sisällöntuottajilla on tarvittava kokemus ja osaaminen viestiä vastuullisuudesta uskottavasti, käyttää termistöä oikein ja välttää sudenkuopat.

Tuotamme vastuullisuuteen liittyvät sisällöt webiin, vuosikertomuksiin ja raportteihin suomeksi, englanniksi ja tanskaksi ja hoidamme tarvittaessa käännösprosessit muille kielille puolestasi.

e

Vastuullisuusviestinnän suunnitelmat

Tulus nivoo vastuullisuusviestinnän teemat osaksi viestintästrategiaa ja viestinnän vuosikelloa. Jos tällaisia ei vielä löydy, fasilitoimme työpajat, joissa nämäkin saadaan ketterästi valmiiksi ja osaksi viestinnän arkea.

Vastuullisuusviestinnän suunnitelmaan voidaan sisällyttää ulkoisen ja sisäisen viestinnän lisäksi myös myynnin tukimateriaalit, palvelukuvaukset ja tekninen tuotedokumentaatio.

Työhyvinvointi ja rekrytointiviestintä

Omat työntekijät ovat useimmille yrityksille yksi ensimmäisistä ja olennaisimmista vastuullisuustyön ja vastuullisuusviestinnän sidosryhmistä.

Tuluksen työyhteisöviestinnän osaamisen voi ottaa käyttöön joko työhyvinvoinnin tukemisena laadukkailla sisäisen viestinnän prosesseilla, tiedon keruussa vastuullisuustyön mittarointiin tai tehdyn vastuullisuustyön hyödyntämisessä rekrytointiviestinnässä.

Vahva sisäisen viestinnän osaamisemme auttaa lanseeraamaan vastuullisuustyön omalle väelle.

Vastuullisuudesta raportoiminen

Mielenkiintoinen, visuaalinen ja helppotajuinen kestävyysraportti todentaa ja tekee ymmärretyksi yrityksen vastuullisuustekoja kaikille sen sidosryhmille. Kun vastuullisessa liiketoiminnassa ollaan jo pitkällä, lähdemme liikkeelle määrittelemällä vastuullisuustoimenpiteiden viestinnällisen arvon suhteessa yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan.

Kattavan vastuullisuusviestinnän suunnitelman ja yrityksen vastuullisuuslaskelmien pohjalta toteutamme GRI- ja ESG-raportit sekä vuosikertomukset ja konseptoimme verkkosivujen vastuullisuussisällöt.

Vastuullisuus osana brändiä ja markkinointia

Tuluksen vastuullisuusviestinnän asiantuntemus varmistaa, että sinun yrityksesi ei sorru käyttämään vastuullisuusväitteitä markkinoinnissa perusteettomasti tai kuluttajaa harhaan johtaen.

Tuemme vastuullisuuteen liittyvän markkinoinnin kärkien ja kilpailuedun löytämisessä ja autamme sitomaan vastuullisuuden tukevasti ja läpinäkyvästi osaksi viestintästrategiaa, brändiä ja markkinoinnin arkea. Otamme markkinoinnin suunnittelussa huomioon niin riskit kuin mahdollisuudetkin!

Kestävän viestinnän kumppania vailla?

Tulukselta kipinää vastuullisuustekojen sanoittamiseen!

Johanna Lassy-Mäntyvaara

 

Petra Niemi

Projektipäällikkö, vastuullisuusviestinnän asiantuntija
petra.niemi@tulus.fi
+358 44 751 3101

Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?