REFERENSSI: Miten viestiä vastuullisuudesta? Nivoksen viestintäjohtaja kertoo

Vastuullisuus ja siitä viestiminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Näin arvioi mäntsäläläisen energia- ja vesiyhtiö Nivoksen viestintäjohtaja Paula Korkeamäki.

“Vastuullisuus on selkeä kilpailutekijä, se kiinnostaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Valintoja tehdään arvoperusteisesti ja ihmiset haluavat tietää, että yritys kantaa vastuunsa ja toimii kestävästi”, Paula sanoo.

Paula kertoo, että Nivoksessa on koko ajan tehty valtavasti vastuullisia asioita. Niistä on myös viestitty, mutta ei keskitetysti erillisen vastuullisuusteeman alla. “Olemme tehneet paljon hienoja asioita ja haluamme, että se vastuullinen toimintamme huomataan. Totesimme, että meidän tarvitsee kertoa yhä selvemmin ja korostetummin vastuullisuudesta.”

Lähtölaukaus Nivoksen vastuullisuusviestintään oli verkkosivuille koottu osio vastuullisuudesta. Tähän Nivos halusi mukaan viestintäkumppanin. Projektin läpivieminen omin voimin muun työn ohessa olisi vaatinut liikaa resursseja.

Henkilöstö mukaan

Vastuullisuusprojekti alkoi työpajalla, jossa mietittiin, mitä vastuullisuus Nivoksessa on. Työpajaan osallistui nivoslaisia kaikista tiimeistä sekä kolme viestinnän asiantuntijaa Tuluksesta.

“Paras tieto vastuullisesta tekemisestä on henkilöstöllä. Ulkopuoliset silmät taas auttoivat tunnistamaan sellaisia asioita, joita emme välttämättä olleet edes mieltäneet vastuullisuudeksi”, Paula pohtii.

Työpajassa tuli esiin myös uusia asioita, joista voi viestiä. Nivos esimerkiksi tekee vuosittain useita auditointeja alihankkijoiden tehtailla, joissa varmistetaan, että toiminta on kunnossa.

“Toisaalta vastuullisuus on ihan arkisia asioita. Se, että meillä on säävarma verkko, reagoimme 24/7 ja viestimme häiriöistä, on myös vastuullisuutta”, Paula miettii.

 

Työpajassa oivalsimme, että edelläkävijyys, jota kutsumme Nivosmeiningiksi, pohjaa oikeastaan työnantajan vastuullisuuteen. Hyvä henki näkyy työtyytyväisyytenä, kun henkilöstöstä pidetään hyvää huolta ja sisäinen viestintä on kunnossa.

Vastuullisuus huomataan

Yksi merkittävä osoitus Nivoksen vastuullisuudesta on vuonna 2016 saatu vuoden ilmastoteko -palkinto.

Nivos sai palkinnon ainutlaatuisesta hankkeestaan yhteistyökumppaninsa kanssa. Mäntsälässä sijaitsevan datakeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja kierrätetään kaukolämpöverkkoon. Hiilidioksidipäästöt pienenivät 40 prosenttia, ja samalla Nivos pystyi laskemaan kaukolämmön hintoja.

“Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja. Viestinnän pohjana ovat aina teot, muuten se koetaan päälle liimatuksi.”

Nivoksen 3 vinkkiä vastuullisuusviestintään:

1. Oma porukka mukaan

Ota henkilöstö mukaan miettimään, mitä vastuullisuus on. Paras tieto on tiimeissä. Haasta ja herätä ihmiset tunnistamaan vastuulliset teot arjessa ja isommissa hankkeissa. Kun asiat tunnistetaan, niistä voidaan kertoa.

2. Hanki kumppani

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Hyvän viestintäkumppanin löytämiseen kannattaa käyttää aikaa. Parhaimmillaan kumppanin kanssa muodostuu syvä suhde, jossa kumppani on osa omaa laajennettua tiimiä.

3. Opettele hissipuhe

Kun olet selvittänyt oman yrityksesi vastuullisuuden ydinteemat, teot ja saavutukset, tiivistä nämä ajatukset lyhyeen hissipuheeseen. Se selkeyttää vastuullisuudesta viestimistä.

Tekemistä vastuullisuus­viestinnässä? Ota yhteyttä!