Strateginen viestintä

KUMPPANUUTTA JA STRATEGISTA KONSULTOINTIA 

Strateginen viestintä on yrityksen tavoitteiden suunnitelmallista edistämistä viestinnän keinoin. Se vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista näkemystä liiketoiminnan tavoitteista sekä kykyä valjastaa viestintä tavoitteiden tueksi.

Tulus on mukana koko matkan liiketoimintastrategian kirkastamisesta viestintästrategian laatimiseen ja siitä eteenpäin kohti suunnitelmallista arkea, jota ohjaavat viestinnän vuosikelloa ja päivittäistä työtä helpottava viestintäkalenteri.

Kun tiedossa on jo selkeä kehityskohde, voi Tulus tukea asiantuntemuksellaan täsmätoimenpiteissä. Autamme alkuun vastuullisuustyössä tai tuomme parhaat sisäisen viestinnän käytännöt avuksesi, kun tavoitteena on yhteisiin päämääriin sitoutunut henkilöstö.

Viestintästrategia

Jotta viestintää voi johtaa, tarvitaan viestintästrategia. Siinä puretaan organisaation strategiset tavoitteet viestinnän tavoitteiksi sekä kuvataan, miten viestintä tukee yrityksen liiketoiminnan onnistumista.  

Tavoitteiden määrittelyn lisäksi viestintästrategiassa voi olla mukana esimerkiksi seuraavia palikoita: viestinnän nyky- ja tavoitetilan analyysi, viestinnän kohde- ja sidosryhmät, tärkeimmät ydinviestit, viestintävastuut ja onnistumisen mittarit.

Kokeneet tulukset työstävät kanssasi viestintästrategian ja osallistavat johtoryhmän sen käsittelyyn.  Kun strategiaan on saatu viestinnän tavoitteet, mittarit, tärkeimmät ydinviestit kirjattua, siirrymme ketterästi kohti toteutusta. Toimimme sujuvasti erilaisten tiimien kanssa, myös globaalisti.  

Viestinnän suunnittelu

Strategian luominen voi olla melkoinen ponnistus, mutta sen käytäntöön vieminen vasta urakka onkin. Strategisella ymmärryksellä on vähäinen painoarvo ilman käytännön toteutusta, joten viestinnän suunnitteluun on tärkeää laittaa paukkuja.  

Ota avuksi Tuluksen kokenut tiimi niin puramme strategian kanssasi pala palalta: ensin viestinnän vuosikelloksi, joka kokoaa yhteen vuoden tärkeimmät teemat, projektit ja kampanjat, ja tästä eteenpäin eri kokonaisuuksien tarkemmiksi viestintäsuunnitelmiksi.

Suunnitelmapohjamme tarjoavat viestinnän suunnitteluun ketterän työkalun. Lopuksi autamme mielellämme perustamaan viestintäkalenterin, esimerkiksi Planneriin, Exceliin ja Trelloon, jossa sovittuja töitä koordinoidaan ja priorisoidaan.

Yrityksen johdon viestinnällinen sparraus

Viestintä ei suinkaan ole vain organisaation viestintävastaavan heiniä. Myös johtoryhmältä vaaditaan vahvaa viestinnällistä näkemystä, jota voimme tukea esimerkiksi tiiviillä tehokkailla sparraustuokioilla tai johtoryhmän koulutuksilla. Voimme myös laatia ja kiteyttää kannanottoja ja puheenvuoroja, ja auttaa näin johtoa nousemaan esille siellä missä tärkeitä keskusteluja käydään ja ajatusjohtajan paikka lunastetaan. 

Kun johtoryhmän viestintätaidot paranevat, viestintä saadaan entistä kiinteämmäksi osaksi liiketoimintastrategiaa. Ja kun johdon viestintä on laadukasta ja ymmärrettävää, se kannustaa kaikkia yrityksen työntekijöitä viestimään paremmin omassa roolissaan. 

Strategiaan sitouttaminen

Uusi strategiakausi edessä, vaan nyt pitäisi vielä kertoa, yhdenmukaisesti, tuloksellisesti ja paikallisesti kaikille työntekijöille siitä, mistä on kyse? Ja mikä tärkeintä, sitouttaa henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin. 

Tulukset tuovat tottuneesti strategian painopisteet työntekijän arkeen monikanavaisesti, sisäisesti, ulkoisesti ja kohderyhmälle inhimilliseen tahtiin. Tarjoamme vahvaa viestinnän tukea yrityksen johdolle uusista tavoitteista, toimintatavoista ja linjauksista kertomiseen. 

Hoidamme brändinhallinnan, muutosviestinnän ja hankkeiden läpiviennin globaalissa toimintaympäristössä. Kuuluisat langat pysyvät käsissämme eri kielillä, kasvotusten ja etäyhteyksin. 

Yrityskulttuurista ja työhyvinvoinnista viestiminen


Työelämän voittajaksi on noussut työntekijä, hyvinvointi ja työn merkitys.

Me tunnistamme viestinnän roolin ja mahdollisuudet avoimen, hyväksyvän kulttuurin rakentamisessa.   

Tuemme johtoa ja henkilöstöhallintoa sekä rekrytoinnin, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoita luomaan osallistavaa, yrityksenne arvoja henkivää viestintää siellä, missä tekijä odottaa työtänsä – tai missä haluatte näkyä vetovoimaisena työnantajana.

Vastuullisuusviestintä

Organisaatioiden vastuulliseen liiketoimintaan kohdistuu yhä enemmän odotuksia eri sidosryhmiltä: asiakkailta, toimittajilta, kuluttajilta, sijoittajilta, järjestöiltä ja henkilöstöltä. 

Tuluksen asiantuntijat rientävät yritysten apuun, kun strategista näkemystä tarvitaan vastuullisuustyön kartoittamiseen, laadukkaaseen sanoittamiseen ja raportointiin. 

Sparraamme pientenkin vastuullisuustekojen tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja tuemme vastuullistyötään jo pidempään kehittäneitä yrityksiä. Pöydillämme koostetaan tekstit, kuvat ja kannet vastuullisuusraportteihin, vuosikertomuksiin, verkkosivuihin ja askelmerkit vastuullisuusviestinnän strategioihin.

Kohti tuloksellista viestintää

Viestinnän strateginen konsultointi on menestyksekästä vain silloin, kun viestinnän kumppanilla on syvällinen näkemys asiakkaan toimintaympäristöstä, vahvuuksista ja heikkouksista.

Me Tuluksella kiinnostumme asiakkaistamme juuria myöten. Räätälöimme palvelupakettimme asiakkaan tarpeisiin. Konsultoimme, sparraamme, ohjaamme ja koulutamme: kohti tuloksellisempaa viestintää.

Haluatko koko organisaation toimivan yhteisten tavoitteiden eteen?

Ota tulukset tueksi.

Liisa Oksanen

LIISA OKSANEN

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205

Liisa Oksanen

JANNE SUOKAS

Liiketoimintajohtaja, viestintäasiantuntija
janne.suokas@tulus.fi
+358 44 751 0211

Johanna Lassy-Mäntyvaara

JOHANNA LASSY-MÄNTYVAARA

Johtava viestintäasiantuntija
johanna.lassy@tulus.fi
+358 40 584 9569

Mietityttääkö viestintä ja markkinointi? Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö ja jatketaan matkaa yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?