Tulus Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Tulus Oy ja sen suomalaiset tytäryhtiöt
Y-tunnus: 1730352-6
 
Pinninkatu 53 B, 33100 Tampere
toimisto@tulus.fi
p. 050 579 3200

 

2. Yhteyshenkilön yhteystiedot
Liisa Oksanen
liisa.oksanen@tulus.fi
p. 050 579 3205
Pinninkatu 53 B, 33100 Tampere

 

3. Rekisterin nimi
Tulus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, laskutukseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, palveluiden kehittämiseen, tuotekehitystyön toteuttamiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen.
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisäätteiset velvoitteet, sopimus ja suostumus. Keräämme henkilötietoja myös markkinointiviestinnän ja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:
• Nimi
• Titteli
• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala, y-tunnus, laskutustiedot ja yhteyshenkilö
• Tilaustiedot, ostotiedot ja tiedot tapaamisista
• Osallistuminen Tulus Oy:n tapahtumiin: ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot
• Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja –kielloista
• Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa ja asiakastapahtumista. Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada asiakkaalta myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Pääosa tiedoista pohjautuu asiakassuhteeseen Tuluksen ja rekisteröidyn välillä. Tietoja ylläpidetään manuaalisesti.

 

7. Tietojen vastaanottajat
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tulus Oy:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden käytössä. Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tiedot on suojattu järjestelmissä tunnuksilla ja salasanoilla sekä suojausohjelmilla, palomuureilla ja muilla teknisillä tavoilla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

10. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä vain niin pitkään, kuin se on kohdassa 4. määritellyn käyttötarkoituksen kannalta tarpeenmukaista. Tämän jälkeen tallennetut tiedot poistetaan tietoturvallisella tavalla järjestelmistä.
 
Henkilötietojen säilytysaikaan voivat vaikuttaa esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö, laillisten intressien valvonta tai yleisen edun mukaiset intressit.
 
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä säilytetään ja pyynnöstä saada nähdä hänestä sähköisessä muodossa tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jos rekisteröity haluaa tarkistaa tietonsa tai vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä kirjallisena suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiviestintään.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö henkilötietojen poistamisesta tulee tehdä kirjallisena suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Evästeiden käyttö verkkosivuillamme

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita internetselain pyytää saada tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan hetkellisesti säilyttää tämän siirtyessä verkkopalvelun sivulta toiselle.

Käytämme Google Analytics -palvelua sivuston kävijöitä koskevan tiedon keräämiseen. Palvelun tallentamien evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millainen sisältö sivustomme käyttäjiä kiinnostaa. Palvelussa on käytössä uudelleenmarkkinointitoiminto, joka mahdollistaa datan keräämisen Googlen mainosevästeiden ja tunnisteiden avulla. Voimme hyödyntää dataa kohdentaessamme mainontaa sosiaalisen median palveluissa. Emme tunnista käyttäjiä emmekä jäljitä sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää niiden tallentamisen internetselaimesi turvallisuusasetuksista. Valitse asetuksista, mitkä evästeet sallitaan, estetään tai poistetaan. Lisätietoja ja toimintaohjeita löydät selaimen käyttöohjeista.