fbpx

Tulus Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

1. Rekisterinpitäjä
Tulus Oy ja sen suomalaiset tytäryhtiöt
Pinninkatu 53 B, 33100 Tampere
toimisto@tulus.fi
p. 050 579 3200
Y-tunnus: 1730352-6

 

2. Rekisteriasioista vastaava
Tulus Oy (Y-tunnus: 1730352-6)
Pinninkatu 53 B, 33100 Tampere
p. 050 579 3200

 

3. Rekisterin nimi
Tulus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, laskutukseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, palveluiden kehittämiseen, markkinointiviestintään ja suoramarkkinointiin sekä tuotekehitystyön toteuttamiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Tulus Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:
• Nimi
• Titteli
• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala, y-tunnus ja yhteyshenkilö
• Tilaustiedot, ostotiedot ja tiedot tapaamisista
• Osallistuminen Tulus Oy:n tapahtumiin: ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot
• Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja –kielloista
• Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa ja asiakastapahtumista. Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada asiakkaalta myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Pääosa tiedoista pohjautuu asiakassuhteeseen Tuluksen ja rekisteröidyn välillä. Tietoja ylläpidetään manuaalisesti.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tiedot on suojattu käyttämissämme järjestelmissä tunnuksilla ja salasanoilla sekä suojausohjelmilla, palomuureilla ja muilla teknisillä tavoilla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä säilytetään ja pyynnöstä saada nähdä hänestä sähköisessä muodossa tallennetut tiedot. Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteristä tai niitä voidaan muokata rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on kielto-oikeus eli hän voi kieltää lähettämästä hänelle markkinointiviestejä.

Evästeet

Evästeiden käyttö verkkosivuillamme

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain pyytää saada tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan hetkellisesti säilyttää tämän siirtyessä verkkopalvelun sivulta toiselle.

Käytämme Google Analytics -palvelua sivuston kävijöitä koskevan tiedon keräämiseen. Palvelun tallentamien evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millainen sisältö sivustomme käyttäjiä kiinnostaa. Palvelussa on käytössä uudelleenmarkkinointitoiminto, joka mahdollistaa datan keräämisen Googlen mainosevästeiden ja tunnisteiden avulla. Voimme hyödyntää dataa kohdentaessamme mainontaa sosiaalisen median palveluissa. Emme tunnista käyttäjiä emmekä jäljitä sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää niiden tallentamisen internetselaimesi turvallisuusasetuksista. Valitse asetuksista, mitkä evästeet sallitaan, estetään tai poistetaan. Lisätietoja ja toimintaohjeita löydät selaimen käyttöohjeista.