Graafinen suunnittelija tukee vastuullisten valintojen tekemisessä

Graafisen suunnittelijan työhön kuuluu aineistojen kuvittamisen lisäksi isoja viestinnän ja markkinoinnin visuaalisia kokonaisuuksia ja niihin liittyvää projektinhallintaa. Tilaajan arvot näkyvät projekteissa monella eri tavalla ja kehystävät myös visuaalista pelikenttää.

Kokenut ja ammattitaitoinen graafinen suunnittelija tukee asiakasta asiantuntemuksellaan vastuullisten valintojen tekemisessä. Mihin kaikkeen graafinen suunnittelija voi vaikuttaa esimerkiksi esitettä suunnitellessa? Matkan varrella tehdyllä ajatustyöllä ja pienillä valinnoilla on suuri merkitys koko tuotteen elinkaareen ajan!

Suunnittelu ja saavutettavuus

Sisällöntuottajan ja graafisen suunnittelijan yhteistyössä tuottaman sisällön on oltava laadukasta, käyttövalmista, helppokäyttöistä ja totta kai viestinnällisesti merkittävää.

Sisällöntuottaja ja graafinen suunnittelija tekevät yhteistyötä myös saavutettavuusvaatimusten huomioimisessa. Graafinen suunnittelija huolehtii, että fontti on selkeä ja sen koko on riittävän suuri käyttötarkoitukseen. Haastavia suunnittelutilanteita ovat esimerkiksi kadunvarsimainokset, joissa painotuotteen yleisö voi olla kaukana suunniteltavasta pinnasta. Hyvän luettavuuden lisäksi saavutettavuuden perusasioihin kuuluvat muun muassa riittävä kontrasti ja selkeä tekstihierarkia.

Toimitusketju

Graafinen suunnittelija toimii usein myös projektikoordinaattorina, jolloin myös työn tilaaminen asiakkaalle painotalosta jää hänen tehtäväkseen. Painotalon valinnalla onkin merkitystä. Valitaanko automaattisesti edullisin tarjous vai vertaillaanko myös panostusta vastuullisuuteen ja läpinäkyvään toimintaan? Valitaanko kotimainen toimija vai ympäristövastuullisuudestaan tunnettu painotalo naapurimaasta? Millaisen reitin paperi kulkee ennen painotaloon päätymistä?

Tuotteen elinkaari ja sujuva käyttö

Hyvin suunniteltu tuote kestää käytössä pitkään ja toteuttaa tehokkaasti sille suunnitteluvaiheessa määrättyä tehtävää. Kokenut suunnittelija eläytyykin suunnitteluvaiheessa paino- tai digituotteen käyttötilanteeseen ja ajattelee käyttökokemusta painotuotteen elinkaaren päähän asti.

Kuinka mukavasti messuilla jaettava flyeri sujahtaa taskuun ja päätyy siten käyttöön eikä suoraan lattialle? Voiko tänä vuonna messuille suunniteltua roll-upia hyödyntää kaikissa tulevan vuoden tapahtumissa?

Graafinen suunnittelija huomioi myös sen, että painotuotteeseen ei paineta mukaan vanhentuvia tietoja, joiden vuoksi koko painoerä joudutaan uusimaan jonkin muuttuvan yksityiskohdan vuoksi. Ajan kanssa elävän painoaineiston voi toteuttaa esimerkiksi pienissä erissä printattavana lisämateriaalina tai QR-koodin kautta avautuvana digimateriaalina.

Materiaalivalinnat ja painoksen koko

Painotuotteen lopullinen määrä ja jakelu on hyvä pohtia tilaajan kanssa yhdessä, sillä paperi on raaka-aineena yhä arvokkaampaa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa painotuotteen elinkaari on suhteellisen lyhyt.

Itse paperivalinta on merkittävä. Paperin ja siihen käytetyn puun alkuperä selviää sertifioinnista. Myös musteiden ja päällysteiden raaka-aineissa on eroja, jotka vaikuttavat muun muassa paperin kierrätettävyyteen.

Ulkotiloihin suunniteltavien tuotteiden tulee olla sään ja valon kestäviä, eikä niistä tule aiheutua haittaa ympäröivälle luonnolle. Kestäähän ulkokäyttöön suunniteltu painopinta varmasti auringon UV-säteet myös ajan kuluessa?

Raskaampi, päällystetty paperivalinta voi olla aivan yhtä perusteltu kuin ohut kierrätyspaperi – kaikki riippuu käyttötavasta. Ruokalista saa kestää käyttökerrasta toiseen hyväkuntoisena – tai olla jopa pyyhittävä – ja niitä voidaan vastaavasti painaa pienempi määrä.

Vastuu lopputuloksesta

Ammattitaitoinen graafinen suunnittelija tarkastelee aina kokonaisuutta. On vastuullista huomauttaa havaituista kirjoitus- tai sisältövirheistä, vaikka sisällöntuotanto ei varsinaisesti kuuluisi graafikon tehtäviin.

Hyvään graafiseen suunnitteluun kuuluukin ymmärtää sisältö niin, että teksti ja visuaalisuus tukevat toisiaan. Tekstiä lukiessa uudet silmät voivat huomata eri asioita. Painosta kannattaa tilata vedos ja varmistaa, että painojälki on varmasti sitä, mitä halutaan.

Tekijänoikeudet, tietoturva ja aineistojen hallinta

Graafinen suunnittelija huolehtii käytetyn materiaalin tekijänoikeuksista ja käytettyjen ohjelmien lisensseistä ja kantaa niistä vastuuta yhdessä asiakkaan ja muun tiimin kanssa. Tietoturva ja aineistojen hyvä hallinta kulkevat käsi kädessä.

Aineistot arkistoidaan yhdessä sovitulla tavalla ja siten, että ne ovat järkevästi löydettävissä ja niiden muokkaaminen on myös toisen graafisen suunnittelijan tehtävissä. On vastuullista tehdä aineiston pohjatyöt huolellisesti, kun tiedetään, että se säästää merkittävästi aikaa tulevissa töissä.

Tuluksen kokeneet ja ammattitaitoiset graafiset suunnittelijat ovat tukenasi vastuullisten paino- ja digituotteiden suunnittelussa!

Johanna Lassy-Mäntyvaara

Vera Aarteinen

Visuaalisen viestinnän suunnittelija
vera.aarteinen@tulus.fi
+358 50 579 3208