Tulus-akatemian koulutus: Visuaalisuudella vaikuttavuutta viestintään

Tuottaako organisaatiosi tekstiä ja kuvaa sisältäviä dokumentteja asiakkaillenne, julkiseen jakoon tai sisäiseen viestintään? Eikä graafisen suunnittelijan hyödyntäminen ole aina mahdollista? Haluaisitte kenties panostaa viestin selkeyttämiseen visuaalisesti, mutta ette oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle.

Tämä koulutus antaa organisaatiosi jäsenille tietoa, taitoa ja intoa panostaa viestin vaikuttavuuteen, erottumiseen ja muistijäljen rakentumiseen visuaalisin keinoin.

Koulutus on räätälöitävissä niin graafisen alan ammattilaisille kuin muuten visuaalisia keinoja viestinnässä hyödyntäville.

Koulutus on mainio myös niille, jotka tekevät viestintää oman työnsä ohessa.

Käytetty muoto voi olla Powerpoint, pdf, taitettu lehtinen, info-tv-ruutu, somepostaus tai web-toteutus: samat vaikuttavan visuaalisuuden säännöt pätevät kanavasta toiseen.

Tulus-akatemian somevinkit 2022

Koulutuksen sisältö:

 • Minkälaisilla visuaalisilla valinnoilla voidaan vahvistaa tiedon helppoa lähestyttävyyttä ja käytettävyyttä ja siten vaikuttavuutta?
 • Mitkä ovat visuaalisten elementtien funktiot huomion kiinnittämisessä, tiedon rytmittämisessä, tiedon sisäistämisen helpottamisessa ja tärkeimpien seikkojen esiin nostamisessa.
 • Miten dokumenttien visuaalinen rakenne ja silmäiltävyys tukevat sisältöä.
 • Esimerkkejä: Havainnollistavaa tilastotietoa. Suuren kuvan hahmottamista. Tärkeitä yksityiskohtia. Tunteisiin vaikuttamista.
 • Kuvien, kuvitusten ja infograafien rooli viestin välittäjinä.
 • Visuaalinen saavutettavuus: värit, fontit ja esitystavat.

Työpajassa kiinnitetään huomiota muun muassa:

 • Materiaalin selkeyteen
 • Materiaalin räätälöinti eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Yksi käyttäjäryhmä etsii tiettyä tietoa ja toinen toista, kuinka edistetään sujuvaa käyttöä ja tiedon nopeaa löytämistä.
 • Materiaalin kyky herättää mielenkiintoa ja innostusta perehtyä huolellisesti.

Räätälöitävä lisäaineisto:

 • Valmiiksi muokattu visuaalisesti vaikuttava esimerkkidokumentti oman aineistonne pohjalta.
 • Lähiopetus voidaan striimata etäosallistujille.

Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena ja sen pituus voi olla 30 minuutista kahteen tuntiin.

Esimerkiksi: teoriaosuus 45 minuuttia, minkä jälkeen työpajatyöskentelyä 45 minuuttia. Työpajaosuudessa tutkimme olemassa olevia dokumentteja ja ideoimme niihin visuaalisempia toteutustapoja. Räätälöimme koulutuksemme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne. Kysy lisää matalalla kynnyksellä!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Johanna Lassy-Mäntyvaara

 

Saara Töyssy

Kehityspäällikkö, viestintäasiantuntija
saara.toyssy@tulus.fi 
+358 44 751 3104

Älä jää munimaan – Ota yhteys Tulus-akatemiaan!

Tulus-akatemia tarjoaa koulutusta viestinnästä ja markkinoinnista ja alan parhaista työkaluista, kanavista ja käytännöistä. Räätälöimme koulutuksen vastaamaan tarvettasi. Valitse esimerkkiteemoista tai kerro koulutustarpeestasi avoimessa kentässä.