Tulus-akatemian koulutus: Viestinnän mittaaminen

Mittaaminen on tärkeä osa tavoitteellista ja tuloksellista viestintää. Mittaamisen avulla seurataan viestinnälle asetettujen tavoitteiden toteutumista, parannetaan tehokkuutta ja varmistetaan, että viestinnän resurssit käytetään viisaasti.

Samalla saadaan arvokasta tietoa yleisöistä ja pystytään palvelemaan eri kohderyhmiä paremmin kohdennetuilla sisällöillä. Säännöllinen mittaaminen auttaa ennakoimaan muutoksia ja reagoimaan niihin ajoissa. Myös yrityksen johto tarvitsee säännöllistä tietoa viestinnän tuloksista. 

Mutta miten päästä liikkeelle viestinnän mittaamisessa keskellä kiireistä arkea?  

Tulus-akatemian käytännönläheisessä viestinnän mittaamisen koulutuksessa pureudutaan mittaamisen työvaiheisiin ja toimiviin käytäntöihin esimerkkien kautta.

Tulus-akatemian somevinkit 2022

 Koulutus antaa tukea ja konkreettisia eväitä: 

  • viestinnän tavoitteita tukevien mittareiden valintaan 
  • mittaamisen suunnitteluun 
  • mittaamisen käytäntöjen luomiseen 
  • tulosten hyödyntämiseen viestinnän kehittämisessä.  

Koulutus sopii parhaiten viestinnän ja markkinoinnin tiimeille, jotka haluavat päästä käyntiin viestinnän mittaamisessa.  

Koulutuksen kesto on noin kaksi tuntia. Koulutusosuuden jatkoksi järjestämme mielellämme työpajaosuuden, jossa osallistujat pääsevät valitsemaan mittareita ja työstämään mittaamisen toimintasuunnitelmaa Tuluksen valmiin suunnitelmapohjan avulla.

Koulutuksen sisältö:  

  • Miksi viestintää kannattaa mitata? 
  • Mitattavien tavoitteiden määrittely: mitä voi mitata, mitä ei? Numeeriset ja laadulliset tavoitteet ja mittarit.  
  • Millaiset mittarit ovat relevantteja ja mistä kaikkialta tietoa voi kerätä? 
  • Mittaamisen suunnittelu: Tuluksen suunnitelmapohjan hyödyntäminen ja muut vinkit  
  • Mittaamisen käytännöt ja työkalut: aikataulut ja mittaamisen tiheys, visuaaliset, selkokieliset raporttipohjat, UTM-työkalun hyödyntäminen 
  • Esimerkkejä tiedon hyödyntämisestä ja sisältöjen kehittämisestä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Johanna Lassy-Mäntyvaara

 

JOHANNA LASSY-MÄNTYVAARA

Johtava viestintäasiantuntija
johanna.lassy@tulus.fi
+358 40 584 9569

Älä jää munimaan – Ota yhteys Tulus-akatemiaan!

Tulus-akatemia tarjoaa koulutusta viestinnästä ja markkinoinnista ja alan parhaista työkaluista, kanavista ja käytännöistä. Räätälöimme koulutuksen vastaamaan tarvettasi. Valitse esimerkkiteemoista tai kerro koulutustarpeestasi avoimessa kentässä.