REFERENSSI: Antiloopin selkeä vastuullisuusraportti tuotetaan sujuvana tiimityönä

Vastuullinen kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi haluaa yhtenä suurimpana toimistoneliöiden omistajana Helsingissä kehittää aktiivisesti koko kiinteistösijoitustoimialaa. Antilooppi vuokraa asiakkailleen joustavia ja viihtyisiä toimitiloja, joissa vastuullisuus on huomioitu kattavasti.

Antiloopin tavoitteena on hallita osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien sijoituksia vastuullisesti, huolehtia kiinteistöissä asioivien hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta sekä suojella ympäristöä. Antilooppi raportoi vastuullisuuden kehityksestä ja vastuullisuusjohtamisesta sidosryhmilleen läpinäkyvästi GRI-viitekehityksen mukaisesti vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa suomeksi ja englanniksi.

Antilooppi_vastuullisuusraportti

MITÄ TEIMME?

Olimme tuotantotiimissä raportin suunnittelusta ulkoasun viimeistelyyn.

  • Stilisoimme pohjateksteistä sujuvat ja helposti luettavat versiot suomeksi ja englanniksi.
  • Haastattelemme asiantuntijoita ja toimitamme uusia sisältöjä raporttiin.
  • Suunnittelemme raportin visuaalisen ilmeen.
  • Teemme kuvasuunnitelman.
  • Muokkaamme taulukot Antiloopin graafisen ilmeen mukaisesti.
  • Varmistamme, että kieliversiot ovat yhdenmukaiset viimeisiä muokkauksia myöten.
  • Taitamme raportin molemmat kieliversiot selattaviksi PDF-dokumenteiksi.
  • Oikoluemme raportit.

Tässä onnistuimme

Vastuullisuusraportti julkaistiin suomeksi ja englanniksi yhdenmukaisina sisällöltään ja ulkoasultaan. Antiloopin strategian keskeiset teemat – hiilineutraalius, ihmisten hyvinvointi ja muuttuvan työelämän murrokseen vastaaminen – ovat runkona sisällössä.

Raportti on saanut Antiloopin tiimiltä sekä sidosryhmiltä kiitosta raikkaasta ulkoasustaan, sujuvasta tekstistään ja selkeydestään.

Yhteistyö Antiloopin sekä kolmannen, vastuullisuusdatasta vastaavan yhteistyökumppanin kanssa oli tiivistä ja sujuvaa.

Raportti tukee Antiloopin roolia vastuullisena kiinteistösijoitusyhtiönä ja alan kehittäjänä.

 

”Antilooppi haluaa raportoida vastuullisuudestaan sidosryhmilleen kattavasti ja läpinäkyvästi. Merkittävimpänä kanavana tässä on vuoden vastuullisuustyön yhteen kokoava vastuullisuusraportti.

On tärkeää, että raportti on näköisemme niin ilmeeltään kuin sisällöltään ja vastaa samalla vastuullisuusstandardien vaatimuksiin. Yhteistyö Tuluksen ammattilaisten kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja vuoden vastuullisuustyömme kansittamiseksi onnistui erinomaisesti.”

Hannamari Koivula

Head of Sustainability & Property Management, Antilooppi.

Onko sinun yritykselläsi edessä vastuullisuusraportin väsääminen? Ota tulukset tueksi!

Liisa Oksanen

MINEA HARA

Viestintäasiantuntija, vastuullisuusviestintä
minea.hara@tulus.fi
+358 50 579 3204

Johanna Lassy-Mäntyvaara

PETRA NIEMI

Projektipäällikkö,
viestintäasiantuntija
petra.niemi@tulus.fi
+358 44 751 3101

Liisa Oksanen

LIISA OKSANEN

Toimitusjohtaja,
viestintäasiantuntija, partneri
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205

Mietityttääkö viestintä? Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!

Mistä olet kiinnostunut?