Luotettava vastuullisuustyö perustuu dataan ja läpinäkyvään viestintään

Vastuullisuustyö vaatii yrityksiltä lähivuosina yhä enemmän resursseja, kehitystä ja mittareita. Missä nyt mennään ja mihin suuntaan? Yritysvastuun nykytilasta kertova FIBSin tuore raportti ja Sustainable Business 2023 -tapahtuman puheenvuorot nostavat esille sen, miksi ja miten vastuullisuustyöhön pitää panostaa, jotta se on luotettavaa 

Vastuullisuus on huomioitu hyvin suomalaisten yritysten strategiassa, todetaan Pohjoismaiden suurimaan yritysvastuuverkoston FIBSin julkaisemassa Yritysvastuu 2023 -raportissa. Raporttiin haastatelluista 184 yrityksestä neljä viidesosaa on asettanut määrällisiä ja laadullisia vastuullisuustavoitteita. Hiljattaisessa Profession järjestämässä Sustainable Business 2023 -tapahtumassa korostettiin, että vaikka vastuullisuuden merkitys ja hyöty liiketoiminnalle ja työnantajakuvalle tunnistetaan jo hyvin yrityksissä, vastuullisuustavoitteiden sitomisessa palkitsemiseen on vielä kehittämisen varaa.  

“Kuten kaikessa muutosjohtamisessa, myös vastuullisuustyössä viestintä on tärkein työkalu.”

Esimerkiksi työturvallisuustavoitteet ovat jo monessa yrityksessä vakiintunut osa kannustinpalkkioita, mutta ilmastotavoitteisiin, kiertotalouteen ja biodiversiteetin tukemiseen liittyvät laajemmat mittarit ja seuranta raahaavat jäljessä. Vihreä siirtymä on kuitenkin käynnissä. FIBSin raportissa 63 % yrityksistä on investoinut kestävän kehityksen nimissä, ja 59 % on tehnyt kestävyyttä tukevia innovaatioita. 16 % kertoi lopettaneensa kestämättömän liiketoiminnan. 

Raha on kova ja kylmä vastuullisuuden ajuri, sitä on turha kieltää. Kuitenkin kestävä ja kannattava liiketoiminta on mahdollista. Euroopassa yrityksiä pusketaan voimakkaasti kohti vastuullista liiketoimintaa CSRD-standardin myötä, kun vastuullisuuden mittaristot tulevat osaksi yrityksien normaalia johtamista ja raportointia. 

Dataan pohjautuva viestin lisää luottoa vastuullisuuspuheisiin 

Raportissa yhtenä isona haasteena tunnistetaan osaamisvaje ja resurssipula. Vastuullisuustyön tarve kasvaa lähivuosina, mutta vain kymmenen prosenttia yrityksistä arvioi resurssiensa ja toimenpiteiden olevan riittäviä vastuullisuustavoitteisiin nähden. Ainoastaan kuudessa prosentissa yrityksistä osaamisen arvioidaan olevan riittävää yrityksen vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisillä kestävän kehityksen asiantuntijoilla on kädet täynnä, ja lisää tekemistä tulee koko ajan.  

Kuten kaikessa muutosjohtamisessa, myös vastuullisuustyössä viestintä on tärkein työkalu. Sekä viestinnän että datan tärkeys vastuullisuustyössä kasvaa hurjaa vauhtia. Sustainable Business -tapahtuman puheenvuoroissa todettiin, että tällä hetkellä vain viidennes kuluttajista uskoo yritysten vastuullisuuspuheisiin. Se on huolestuttavaa. Viherpesun kitkeminen onnistuu laadukkaan datan ohjaamilla vastuullisuustavoitteilla ja -teoilla sekä faktoihin perustuvalla asiantuntevalla ja läpinäkyvällä viestinnällä.  

Yritysvastuussa on vielä paljon ratkottavaa. Jo yksin vastuullisuuden määritelmä on mahdoton. Päästövähennystavoitteet, luonnonvarojen kestävä käyttö ja biodiversiteetin tukeminen antavat kuitenkin yhteisen suunnan tekemiselle. Kuten Sustainable Business -tapahtumassa todettiin, ongelmat ovat ratkaistavissa, jos niin haluamme. Jostain on lähdettävä liikkeelle. 

Missä vaiheessa teidän vastuullisuustyönne on? Kaipaatteko apua vastuullisuusviestinnän käynnistämiseen, viestien kirkastamiseen tai raportin toteuttamiseen? 

Johanna Lassy-Mäntyvaara

 

Petra Niemi

Projektipäällikkö, vastuullisuusviestinnän asiantuntija
petra.niemi@tulus.fi
+358 44 751 3101