Enemmän kuin sanoja: Kuinka luotettavuus, laatu ja innostus konkretisoituvat Tuluksella

Arvot eivät ole vain hienolta kuulostavia sanoja paperilla.

Arvot ovat tiekartta, joka määrittää miten organisaatio voi saavuttaa tarkoituksensa, missionsa ja visionsa. Arvot linjaavat, miten yritys kohtelee työntekijöitään, asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään, sekä miten se suhtautuu ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Ne ovat yrityksen identiteetin ydin ja sen brändin perusta.

Arvojen suhteen on osattava olla nöyrä. Sellaisia arvoja ei kannata liputtaa, joiden resonanssi todelliseen tekemiseen jää etäiseksi. Mutta jos arvot ovat kirkkaita, selkeitä ja sopusoinnussa yhteisesti jaettujen päämäärien kanssa, ne kukoistavat yrityksen kulttuurissa ja jokapäiväisessä toiminnassa. Tällöin ne eivät ainoastaan ohjaa yrityksen sisäistä toimintaa, vaan aidosti heijastuvat ulospäin, luoden vahvan ja positiivisen kuvan yrityksestä.

Arvojaan aidosti heijasteleva yritys houkuttelee ja pitää kiinni lahjakkaista työntekijöistään sekä arvostetuista asiakkaistaan. Tämä puolestaan johtaa parempaan tuloksentekokykyyn, kasvuun ja menestykseen.

Laitetaanpa siis arvokeskustelu käyntiin kertomalla, kuinka Tuluksen arvot – luotettavuus, laatu ja innostus – näkyvät työssämme:

LUOTETTAVUUS

Liiketoimintajohtaja Janne Suokkaalle luotettavuus merkitsee asiakkaan rinnalla seisomista niin hyvinä kuin haastavina hetkinä. ”Luottamus on sillä tapaa herkkä asia, että se on ansaittava aina uudestaan. On aidosti otettava asiakkaan tavoitteiden saavuttaminen omaksi asiakseen ja hoidettava työt loppuun saakka siten, ettei asiakas jää pulaan vaan onnistuu ja menestyy. Omassa työssäni luotettavuuden tärkeys näkyy erityisesti Oma Tulus -projekteissa, joissa autamme asiakkaitamme sekä viestinnän suunnittelussa että sen käytännön toteutuksessa.”

Johanna Lassy-Mäntyvaara

Viestintäasiantuntija ja työyhteisövalmentaja Laura Merilä on mielissään siitä, että organisaatioissa ymmärretään yhä paremmin se, että hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä. ”Meillä Tuluksessa luotettavuuden arvo näkyy siinä, miten meillä kohdellaan työntekijöitä. Ihanat tyhy-tapahtumat pitkin vuotta ovat tärkeitä, mutta ennen kaikkea meitä kannattelee ja vahvistaa sisäinen viestintä, joka pohjautuu psykologiseen turvallisuuteen ja avoimuuteen.”

Johanna Lassy-Mäntyvaara

Laatu

Johanna Lassy-Mäntyvaara

Projektipäällikkö ja viestintäasiantuntija Petra Niemi auttaa pitämään yllä tulusten tietoja ja taitoja monin tavoin. ”Uusien tietojen ja taitojen vikkelä oppiminen ja hankittujen oppien ja kokemusten jakaminen varmistavat, että palvelumme laatu vastaa asiakkaiden odotuksiin ja mielellään ylittääkin ne. Työssäoppimisen, ulkoisten koulutusten sekä verkostotapahtumien lisäksi jaamme Tulus-akatemian sisäisissä matineoissa sekä viikkopalaverien yhteydessä koulutuksista ja projekteista saamiamme kokemuksia. Avoin osaamisen ja oppien jakaminen on tuluksille luonteva osa arkea. Tiimin laaja osaaminen ja uteliaisuus uuteen ovat niitä tekijöitä, joilla tekemisen korkea laatu pidetään yllä.”

Innostus

Sosiaalisen median asiantuntija Siru Salminen on innostunut päästessään vetämään Tuluksen digimarkkinoinnin tiimiä. “Digimaailmassa kehittyminen ja oppiminen on välttämätöntä ja jatkuvaa. Tiimi mahdollistaa tiedon jakamisen ja toisilta oppimisen. Jokaisella tiimin jäsenellä on erilaiset kokemukset ja taidot, ja niiden jakaminen auttaa kaikkia kehittymään ja saavuttamaan parempia tuloksia.”

LUOTETTAVUUS

Olemme vakaa ja luotettava
viestinnän kumppani:
 

  • otamme vastuuta asiakkaidemme tavoitteiden saavuttamisesta
  • huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista
  • varmistamme oman toimintamme kannattavuuden.

LAATU

Tarjoamme laadukasta palvelua, tuotteita ja tukea: 

  • etsimme asiakkaillemme aktiivisesti uusia ideoita ja ratkaisuja
  • kehitämme toimintaamme markkinoiden tarpeiden mukaisesti
  • pidämme henkilöstömme tiedot ja taidot ajan tasalla.

INNOSTUS

Onnistumme ja innostumme yhdessä asiakkaamme kanssa: 

  • olemme uteliaita uusista ilmiöistä ja valmiita oppimaan rohkeasti uutta
  • saamme virtaa tiimityöstä ja toisilta oppimisesta talon sisällä ja yhdessä asiakkaiden kanssa
  • iloitsemme onnistumisista yhdessä.

Kaivataanko teillä arvojen kirkastamista?
Tai tukea arvoista viestimiseen ja niihin sitouttamiseen? Ota yhteyttä!

 

Laura Merilä

Viestintäasiantuntija, työyhteisövalmentaja
laura.merila@tulus.fi
+358 50 579 3207