Miten somettaminen edistää työhyvinvointia?

Kun puhumme yrityksen läsnäolosta sosiaalisessa mediassa, puhumme useimmiten yrityksen tai työntekijän brändistä. Pohdimme, miten työntekijälähettiläät rakentavat työnantajamielikuvaa tai omaa henkilöbrändiään positiivisempaan suuntaan sosiaalisessa mediassa tai minkälaisilla sisällöillä vaikutetaan eri kohderyhmiin. Nämä ovat toki yritysviestinnän näkökulmasta olennaisia kysymyksiä, mutta mielenkiintoista on myös tarkastella sitä, miten omasta työstään viestiminen sosiaalisessa mediassa voi edistää jotain mainettakin arvokkaampaa – työhyvinvointia.

Työntekijälähettilyys on terminä jo hieman eltaantunut: moni saattaa liittää siihen mielikuvia ulkoa päin ohjatusta ja kiillotetusta viestimisestä. Toisten mielestä se saattaa tuntua vaivaannuttavalta itsensä esiin tuomiselta ja merkityksettömältä ajan haaskaukselta: mitä minä siitä hyödyn, että jaan työhöni liittyviä aiheita, uutisia ja kuulumisia sosiaalisessa mediassa? No, epäilijöille tiedoksi, somettamisen hyödyistä on myös tutkittua tietoa. 

“Mitä enemmän työntekijät viestivät somessa, sitä enemmän työn imua he kokevat.”

Someta työasioistasi ja työn imusi lisääntyy!

Vuoden 2018 tutkimus (van Zoonen et al. 2018) nimittäin osoittaa, että mitä enemmän työntekijät viestivät somessa, sitä enemmän työn imua he kokevat. Kun työntekijä kokee työn imua, hän kokee työnsä mielekkääksi ja on motivoitunut työnsä tekemiseen.

Työn imu on merkittävä tekijä työhyvinvoinnin kokemisessa. Se myös suojaa työuupumukselta ja vaikuttaa yrityksen taloudelliseen menestykseen: työn imua kokevat työntekijät panostavat työhönsä, ovat aloitteellisia ja rakentavat innostunutta työilmapiiriä.

Työhön liittyvä viestintä sosiaalisessa mediassa ei ainoastaan osoita työntekijän työhön sitoutumista, vaan myös rakentaa sitä. Kun omaa työelämäänsä avaa yleisölle sosiaalisessa mediassa, työn viehättävyys lisääntyy myös omissa silmissä. Viestinnällä luodaan merkitys kaikelle – myös omalle työlle.

Työnantajan hyvä maine lisää työtyytyväisyyttä

Työntekijälähettiläät rakentavat myös yrityksen mainetta, ja toisaalta yrityksen hyvä maine vaikuttaa myös työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja ylpeyteen työnantajastaan. Mutta miksi jotkut työntekijät viestivät somessa työasioista ja jotkut eivät? Ja voiko asialle tehdä jotain? Ihmiset eroavat toisistaan siinä, kuinka tarkat rajat he vetävät yksityis- ja työelämänsä välille. Kaikille viestiminen sosiaalisessa mediassa ei tunnu hyvältä, eikä sen pidäkään.

Organisaation sisäinen sosiaalinen media voi olla oivallinen vaihtoehto työntekijöille, jotka eivät julkisesti halua viestiä työasioistaan. Kun yleisö on rajattu koskemaan vain omaa työyhteisöä, voi työasioista julkaisemisen kynnys madaltua. Samat hyödyt ovat kuitenkin kerättävissä myös sisäisestä somesta: mahdollisuus tarkastella ja sanoittaa työtään yleisön edessä.

Se, kuinka helpolta työasioista viestiminen sisäisessä sosiaalisessa mediassa tuntuu, on yhteydessä organisaatiokulttuuriin. Onko yrityksen kulttuuri tiedon jakamista ja avoimuutta tukeva? Antaako se tilaa erilaisille tavoille viestiä omasta työstään?

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää työyhteisöviestinnän haasteista ja hyödyistä eri viestintäkanavissa?

 

Laura Merilä

Viestintäasiantuntija, työyhteisövalmentaja
laura.merila@tulus.fi
+358 50 579 3207