Viestimällä menestykseen!

”Hyvä johtaja varmistaa, että viestintä on näkyvässä roolissa jo silloin, kun yrityksen strategiaa luodaan”, painottaa Liisa Oksanen, Tuluksen toimitusjohtaja.

Viestintä on tärkeä yrityksen johtamisen työkalu. Liian usein viestintä kuitenkin nähdään yrityksessä erillisenä toimintona tai vain yksittäisinä käytännön toimenpiteinä.

Jos yrityksen johto ei ole sitoutunut viestintään, on vaarana, ettei tekemistä mietitä loppuun asti.

”Viestintä kannattaa huomioida jo yrityksen liiketoimintastrategiassa. Näin varmistetaan, että tieto kulkee ja johto saa tarvitsemaansa viestinnällistä tukea”, Liisa vinkkaa.

”Strategia toimii vasta silloin, kun se vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Tätä kautta se vaikuttaa myös ostopäätöksiä tekeviin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin”, hän jatkaa.

Viestimällä menestykseen, Liisa.

Toisinaan strategian suunnitteluun tarvitaan apukäsiä. Ulkopuolinen viestinnän ammattilainen voi tuoda strategian suunnitteluun markkinointiosaamista ja tukea entistäkin parempien strategioiden luomisessa.

Hänestä tai heistä voi saada apua myös muotoilemaan ja sanoittamaan yrityksen arvot ja tavoitteet arjen tasolle siten, että jokaisen työntekijän on niihin helpompi sitoutua ja samaistua.

Julkisuuskuvan terävöittämistä ja tukea muutoksissa

Viestinnän ammattilaiset kuulevat toisinaan epäilyksiä siitä, onko viestinnällä suoraa liiketoiminnallista arvoa ja kannattaako viestintään ylipäätään panostaa. Kokeneena viestinnän ammattilaisena Liisa tietää, ettei moiseen ajatteluun kannata sortua.

”Tehokkaan viestinnän liiketoiminnallinen arvo ei välttämättä konkretisoidu lyhyellä aikavälillä, mutta sen aineettomat vaikutukset tukevat lopulta yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista”, hän sanoo.

Onnistunut viestintä paitsi tukee yrityksen liiketoimintaa ja auttaa kasvattamaan yrityksen arvoa, myös vahvistaa ja terävöittää yrityksen brändiä sekä parantaa organisaation mainetta. Se auttaa yritystä myös erityisesti muutos- tai kriisitilanteissa viestimisessä.

Tehokas ja brändinmukainen viestintä vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta ja tarpeeksi resursseja. Vanha hyvä sanonta pitää tässäkin paikkansa: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvässä liiketoimintastrategiassa luodut konkreettiset viestinnän linjaukset toimivat ohjenuorina viestinnän käytännön toteuttamiseen.

”Ja vaikka viestintä ei ole vain tekemistä, ei tekemistäkään saa unohtaa”, Liisa huomauttaa.

Kaipaako yrityksesi sisäinen tai ulkoinen viestintä ryhtiliikettä?
Tulus on tukenasi!

 

Liisa Oksanen

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205