Köyhää jargonia vai tavoitteellista markkinointiviestintää?

Hyvin suunniteltu ja johdettu viestintä tukee yrityksen liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Se vahvistaa ja terävöittää brändiä, yrityskuvaa ja mainetta sekä toimii muun muassa myynnin ja rekrytoinnin tukena. Se on avainasemassa muutostilanteissa; toimintaympäristön kehityksessä, fuusioitumisissa, yhtiöittämisissä ja yrityksen uudelleenorganisoinneissa.

Viestintä tehostaa myös työn tekemistä, parantaa tuloksia, lisää yhteishenkeä ja motivaatiota sekä sitouttaa henkilöstöä. Viestintä – samoin kuin markkinointi – auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet – ja loppujen lopuksi saamaan suurempia lukuja viivan alle. Onnistumiseen tarvitaan kuitenkin suunnitelmallisuutta ja viestinnän elämistä osana yrityksen strategiaa. Tämän voi tehdä monin tavoin riippuen siitä, kuinka paljon resursseja on käytettävissä ja kuinka tiiviisti viestintä halutaan strategiaan naittaa.

Viestimällä menestykseen

Suunnitelmallista viestintää ilman turhaa hienostelua

Vähimmillään tulokselliseen viestintään tarvitaan sitä, että tunnistetaan ja listataan liiketoimintastrategiaan pohjautuvat viestinnän tai markkinoinnin tavoitteet ja päämäärät sekä kiteytetään ydinsanomat ja avainviestit eri kohderyhmille. Näin päästään vauhdilla mutta suunnitelmallisesti käytännön töihin ilman turhaa hienostelua. Markkinointijargoniakaan ei tarvitse opetella. Kun kaikessa tekemisessä muistetaan käydä tavoitelista läpi ja tarkistaa, että ydinsanomat on kirjoitettu tai kuvitettu viesteihin, tiedetään, että mennään oikeaan suuntaan.

Taktisesti eteenpäin: kuka, mitä, häh?

Astetta syvemmälle voidaan sukeltaa tekemällä viestinnän taktinen suunnitelma; avata viestinnän tavoitteet ja päämäärät käytännön toimenpiteiksi sekä aikatauluttaa ja resursoida työt. Näin kaikille on selvää ”kuka, mitä, häh?” – ja samalla varmistetaan, että suunnitelmat eivät jää vain pöytälaatikkoon. Ja kun käytännön tekemistä mitataan jatkuvasti matkan varrella, pystytään tekemään nopeallakin aikataululla muutoksia suuntaan tai toiseen tarpeen niin vaatiessa.

Suunta, tavoitteet ja budjetti kaikelle tekemiselle

Kolmannella tasolla liiketoimintastrategian rinnalle tai osaksi sitä tehdään viestintä- ja toimenpidestrategia, joka määrittelee suunnan, tavoitteet ja budjetin kaikelle käytännön tekemiselle. Viestintästrategiassa muun muassa analysoidaan toimintaympäristö, kilpailutilanne ja markkinat sekä määritellään tavoitteet, vaatimukset, vastuut ja mittarit. Koska samat asiat yleensä analysoidaan liiketoimintasuunnitelmassa tai -strategiassa, viestinnän liittäminen osaksi sitä on hyvinkin luontevaa ja käytännöllistä. Sitten viestintästrategia puretaan viestinnän taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun, jolloin yrityksen visio, strategia ja arvot saadaan arkisen toiminnan käyttövoimaksi.

Sormet multaan ja rohkeasti hommiin

Kuinka syvälle sitten viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa sukellatkaan, älä koskaan unohda tärkeintä, eli käytännön tekemistä. Muutoin kaikki se mitä olet suunnitellut, on turhaa. Ja jos omat resurssit eivät riitä suunnitteluun, strategian laatimiseen tai ihan käytännön tekemiseen, ovat tulukset aina apunasi. Avaa meille yrityksesi strategia ja kerro meille liiketoiminnalliset tavoitteesi, me tulukset autamme sinua tavoitteidesi saavuttamisessa viestinnän keinoin.

Kaipaatko tukea tavoitteelliseen viestintään? Ota yhteyttä!

 

Liisa Oksanen

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205