Työyhteisön kehittäminen viestinnän keinoin

Viestinnällä on näppinsä pelissä monessa hyvän työyhteisön rakennuspalikassa. Toimiva strategiaviestintä varmistaa, että jokainen työntekijä tietää millaisia yhteisiä tavoitteita kohti työpaikalla aherretaan joka päivä. Hyvät sisäisen viestinnän käytännöt pitävät huolen siitä, että jokaisella työntekijällä on käytössään kaikki oman työn priorisoinnin kannalta oleellinen tieto ja resurssit. Työnantajakuvan päämäärätietoisella kehittämisellä taas varmistetaan, että työlle löytyy ketterästi tekijä, kun tulee rekrytoinnin aika.

Hyvä työyhteisöviestintä on hyvää bisnestä, sillä vain hyvinvoiva työntekijä on tuottava työntekijä. Sitoutunut henkilöstö mahdollistaa kasvun, antaa resilienssiä muuttuvaan työympäristöön ja on avaintekijä hyvän asiakaskokemuksen luomisessa.

Osaava viestinnän kumppani tukee sinua työyhteisön kehittämisessä viestinnän keinoin, jo 30 vuoden kokemuksella!

Tulus palvelee monipuolisesti työyhteisöviestinnän kehittämisessä

Työyhteisöviestinnän koulutukset ja valmennukset

Viestintäkoulutuksilla ja -valmennuksilla autamme työyhteisöjä löytämään ja hyödyntämään voimavarojaan kuten työn imua ja sosiaalista tukea – tutkittuun tietoon pohjautuvilla viestintäkäytänteillä.

Sparraamme johtoa, esihenkilöitä, asiantuntijoita ja tiimejä viestintätaitojen kehittämisessä, kuten vuorovaikutusosaamisessa ja esiintymisessä sekä työyhteisötaitojen vahvistamisessa.

Tarjoamme työkaluja työyhteisöviestintään, joka sitouttaa työntekijöitä strategian mukaiseen tekemiseen myös hybridityössä, tukee sekä positiivista työnantajamielikuvaa että työntekijäkokemusta, tehostaa tiedonkulkua ja lisää työyhteisön psykologista turvallisuutta.

Rekrytointi ja työnantajamielikuva

Työelämän voittajaksi on noussut työntekijä, hyvinvointi ja työn merkitys. Me tunnistamme viestinnän roolin ja mahdollisuudet avoimen, hyväksyvän kulttuurin rakentamisessa.  

Tuemme johtoa, henkilöstöhallintoa ja rekrytoinnin, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoita luomaan osallistavaa, yrityksenne arvoja henkivää viestintää siellä, missä tekijä odottaa työtänsä – tai missä haluatte näkyä vetovoimaisena työnantajana. 

  • Työntekijätarinat ulkoiseen viestintään ja rekrytoinnin tueksi
  • Tiimiesittelyt intraan
  • Sosiaalisen median rekrytointikampanjat
  • LinkedIn-kampanjat
  • Henkilöstölehdet
  • Asiantuntijakirjoitukset työyhteisöviestinnästä mediaan ja omiin viestintäkanaviin

Muutos- ja strategiaviestintä


Uusi strategiakausi edessä, vaan nyt pitäisi vielä kertoa, yhdenmukaisesti, tuloksellisesti ja paikallisesti kaikille työntekijöille siitä, mistä on kyse? Ja mikä tärkeintä, sitouttaa henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin.

Tulukset tuovat tottuneesti strategian painopisteet työntekijän arkeen monikanavaisesti, sisäisesti, ulkoisesti ja kohderyhmälle inhimilliseen tahtiin.

Tarjoamme vahvaa viestinnän tukea yrityksen johdolle uusista tavoitteista, toimintatavoista ja linjauksista kertomiseen. Hoidamme brändinhallinnan, muutosviestinnän ja hankkeiden läpiviennin globaalissa toimintaympäristössä.

Kuuluisat langat pysyvät käsissämme myös kansainvälisesti, kasvotusten ja etäyhteyksin. 

Halautko kehittää työyhteisöäsi viestinnän keinoin? Ota tulukset tueksi!

Liisa Oksanen

LAURA MERILÄ

Viestintäasiantuntija, työyhteisövalmentaja
laura.merila@tulus.fi
+358 50 579 3207

 

Liisa Oksanen

PETRA NIEMI

Projektipäällikkö, viestintäasiantuntija
petra.niemi@tulus.fi
+358 44 751 3101

Ota Tulus tueksi työyhteisöviestinnän haasteisiin!

Mistä olet kiinnostunut?