Viestinnän ulkoistaminen tuo yritysviestintään tehokkuutta ja näkemystä

Yhä useampi yritys päätyy ulkoistamaan viestintäänsä ulkopuoliselle viestinnän ammattilaiselle. Tulus tarjoaa tähän monia vaihtoehtoja, joista yksi on kiitelty Oma Tulus -palvelumallimme.

Yritykset hakevat ulkoistuksella toimintaansa useimmiten resurssitehokkuutta, joustavuutta ja uusia näkemyksiä. Ulkoistus toimii silloin, kun se on avointa, luottamukseen perustuvaa, läpinäkyvää ja yritys näkee sen konkreettisen hyödyn myös liiketoimintansa kannalta.

Kumppanuus ja selkeä ulkoistuksen malli palvelevat yritysten yksilöllisiä tarpeita. Ulkoistuksesta on eniten hyötyä silloin, kun viestinnän ammattilaisella on pääsy asiakkaan järjestelmiin ja viestintäkanaviin ja hän tuntee asiakkaan toimintatavat sekä henkilöstön.

Tämä vaatii luonnollisesti aikaa ja jatkuvaa, tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Hyvä tuntemus asiakkaan liiketoiminnasta ja alalta on keskeistä onnistuneessa viestintäkumppanuudessa.

Tulus on kehittänyt useita erilaisia Oma Tulus -palvelumalleja viestinnän ulkoistamiseen. Palvelun kautta on esimerkiksi mahdollista tilata yhdestä osoitteesta brändinhallintaa, digi-, materiaali-, some- ja sisällöntuotantoa, raportointia sekä alihankkijayhteyksiä.

Luotettavaa ja räätälöityä palvelua

Oma Tulus -palvelumallin kehittäminen aloitettiin jo 2000-luvun alussa, yhdessä asiakkaan kanssa.

Suuri teollisuusalan yritys halusi tuolloin ulkoistaa osan omista viestintäpalveluistaan, ja Tulus pitkäaikaisena ja luotettavana kumppanina oli luonnollinen valinta palveluntarjoajaksi.

Ajan kuluessa palvelua on kehitetty edelleen toimintaympäristön ja viestinnän kentän muutosten mukana sekä muokattu eri asiakkaiden tarpeiden mukaan.

”Räätälöinti on ollut helppoa, kun olemme tehneet yhdessä pitkäjänteistä kehitystyötä ja meillä on vahva pohjatieto asiakkaan bisneksestä”, kertoo palvelupäällikkö Anni Pakkala, joka vastaa palveluiden kehittämisestä.

Palvelun hyödyt asiakkaalle on käytännössä todettu. ”Asiakas saa kaiken tarvitsemansa yhdestä luukusta. Tilauksien tekeminen on helppoa ja he voivat luottaa siihen, että tunnemme heidän brändinsä läpikotaisin. Autamme myös asiakkaitamme heidän toimintansa ja sen organisoimisen kehittämisessä”, Anni listaa.

Viestinnän ulkoistamista suunnittelevat yritykset voivat hyödyntää palvelumallia aluksi vaikkapa rajatummalla palveluvalikoimalla ja laajentaa volyymiä, kun ovat vakuuttuneet sen hyödyistä.

Tuluksen näkökulmasta Anni näkee mallissa ainoastaan hyviä puolia.

”Se mahdollistaa tiiviin yhteistyön asiakkaan kanssa ja on helppo järjestää. Ja kun olemme yhdessä hioneet toimintamallin sujuvaksi, laajentaminen on helppoa!”

Ota yhteyttä ja kirkasta viestinnän tavoitteet ja tekeminen kanssamme!

 

Liisa Oksanen

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205

Minna Kumpu

 

Minna Kumpu

Digitaalisen viestinnän projektipäällikkö
minna.kumpu@tulus.fi 
+358 50 579 3203