Strategia käytäntöön viestinnän voimalla

Viestintä on ydinroolissa, kun yrityksen strategiasta halutaan tehdä koko organisaation voimavara ja sitouttaa kaikki organisaation jäsenet yhteisiin tavoitteisiin. Hyväkin strategia vaatii aina purkamista, uudelleen sanoittamista ja käytännön tekemiseksi muotoilemista, jotta suunnitelmat muuttuvat osaksi päivittäistä tekemistä.

Tässä työssä autamme asiakkaitamme, mutta samoja keinoja hyödynnämme myös itse.

Meillä Tuluksessa strategia puretaan aina vuositason suunnitelmiksi, jotka ohjaavat tekemistämme joka päivä.

Vuositason suunnitelmassa määrittelemme pääteemat, joihin meidän pitää keskittyä ja muotoilemme pääteemoista käytännön askelmerkkejä. Ja mikä tärkeintä, pohdimme koko henkilöstön kesken, mitä jokainen meistä voi tehdä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Innostumista yhteisillä ideoilla, sitoutumista henkilökohtaisilla tavoitteilla

”Mitä minä voin tehdä?” Tämä on tärkeä kysymys. Hyväkään strategia ei päädy osaksi päivittäistä tekemistä vain sillä, että yrityksen johdolle luodaan toiveiden tynnyri. Saati sillä, että vain yrityksen johto yrittää viedä strategiaa käytäntöön.

Mitä minä voin tehdä?

Meillä Tuluksessa jokaiselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa. Samalla tuetaan yhteistä innostumisen mahdollisuutta. Palastelemme yhteisissä sessioissa vuoden pääteemoja käytännön toimenpiteiksi ja teoiksi.

Tämän lisäksi jokainen tulus nimeää itselleen pienet, konkreettiset tavoitteet, joilla voi omalta osaltaan vaikuttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lisäpalveluiden tarjoaminen asiakkaille muiden töiden lomassa tai aktiivisempi palautteen antaminen ja pyytäminen.

Tällä varmistamme, että

  • hyödynnämme työyhteisön koko potentiaalin

  • luomme tunteen strategian ”omistamisesta”, kun annamme kaikille roolin sen rakentamisessa

  • lisäämme yksilön omaa motivaatiota antamalla mahdollisuuden vaikuttaa.

Avointa, vuorovaikutuksellista viestintää – ja runsaasti toistoa

Hyvien yhteisten ja henkilökohtaisten suunnitelmien lisäksi tarvitaan lukematon määrä säännöllisesti toistuvia tilanteita ja kanavia, joissa strategiatyötä viedään eteenpäin. Vaatii viitseliäisyyttä ja aitoa läsnäoloa, jotta henkilöstö saadaan sitoutettua strategiaan.

Meillä strategian teemat ovat säännöllisesti esillä tiimi- ja viikkopalavereissa, henkilöstön kuukausipalavereissa, one-to-one-keskusteluissa, johtoryhmässä ja hallituksessa.

Yrityksessä on järjestettävä riittävästi tilaisuuksia ennakkoluulottomaan keskusteluun.

Tämä on haaste kenelle tahansa, etenkin Teams-, etä- ja hybridiaikana. Siksi tarvitaan useita erilaisia kokoontumisia, jotka tarjoavat tilaisuuden avoimeen, vuorovaikutukselliseen viestintään.

Meillä strategian teemat ovat säännöllisesti esillä tiimi- ja viikkopalavereissa, henkilöstön kuukausipalavereissa, one-to-one-keskusteluissa, johtoryhmässä ja hallituksessa. Nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat strategiatyön eri osien etenemisestä ja viestinnästä sekä työntekijöiden osallistamisesta. Arjen kiireessä on helppo harhautua strategiasta – ja juuri siksi eri puolille organisaatiota hajautetut konkreettiset toimenpiteet ovat niin tärkeitä.

Tarvitseeko teidänkin strategianne hieman viestimistä?
Katsotaan asia yhdessä kuntoon!

 

Liisa Oksanen

Toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
liisa.oksanen@tulus.fi
+358 50 579 3205