Heli Hiltunen – hallinnon ja projektinjohdon jokapaikanhöylä

Heli Hiltunen nimitettiin Tuluksen projektipäälliköksi 14.3.2022. Ennen Tulukselle rantautumistaan Heli teki uraa lähes 20 vuotta sote-alalla keskittyen hallintoon ja talouteen – tiedotustöitä tietenkään unohtamatta.

”Opin tekemään työtä erittäin matalassa ja epähierarkkisessa organisaatiossa – toimintamallina oli kautta linjan, että sellaista työtä ei olekaan, joka kuuluisi vain yhdelle pöydälle.”

Tätä kautta tutuksi ovat tulleet muun muassa kokousasiakirjojen laadinta, tapahtumajärjestelyt, budjetointi, budjettiseuranta, asiakirjaliikenne, asiakasneuvonta, kiinteistönhallinta, kilpailutukset ja tiedottaminen. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka.

Sen sijaan, että yrittäisi tyhjentävästi luetella kaikkea osaamistaan, Heli kuvailee mieluummin itseään aidoksi jokapaikanhöyläksi.

Erityisesti Heli nostaa osaamisprofiilissaan esiin kyvyn kohdata ihmisiä.

”Olen tehnyt paljon asiakaspalvelutyötä. Kuuntelemisen kautta vaikeammatkin ongelmat yleensä ratkeavat.”

Todellisena moniosaajana Heli tarjoaa tarvittaessa myös kirjoitus- ja projektinhallintatukea Tuluksen sisällöntuottajille.

Heli Hiltunen